Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual page 59

Hide thumbs

Advertisement

Darbeli delme modu (Anahtar düğme modu)
Sürekli olarak yontma, raspalama veya kırma işlemleri
için, değiştirme kolunu
(Şek. 6)
Anahtar düğmesi ileri doğru çıkar ve kırmızı renkte yanar.
Sivri keski, soğuk keski, yassı keski vb. kullanın. (Şek. 7)
NOT:
• Aleti
sembol modunda kullanırken, anahtar tetik
çalışmaz, sadece anahtar düğmesi çalışır.
Tork sınırlandırıcı
Tork belli bir seviyeye ulaştığında tork sınırlandırıcı
etkinleşir. Motor çıkış şaftından ayrılır. Bu durum
gerçekleştiğinde, uç dönmeyi bırakır.
DİKKAT:
• Tork sınırlandırıcı etkinleşir etkinleşmez aleti hemen
kapatın. Bu, aletin erken aşınmasını önlemeye
yardımcı olur.
Gösterge lambası (Şek. 8)
Yeşil renkte yanan güç AÇIK göstergesi alet fişe
takıldığında
yanmaya
yanmıyorsa, kablo ya da kontrolör hasarlı olabilir.
Yeşil renkli gösterge lambası yanıyor fakat alet açık
konuma getirilse de çalışmıyorsa, karbon fırçalar aşınmış
olabilir ya da kontrolör, motor veya açma/kapama
anahtarı hasarlı olabilir.
Bu belirtiler ortaya çıkarsa, aleti kullanmayı hemen
bırakın ve yerel servis merkezinize başvurun.
Karbon fırçaların aşınması arttığında kırmızı servis
gösterge lambası yanarak aletin servise götürülmesi
gerektiğini belirtir. Bir süre kullandıktan sonra, motor
otomatik olarak kapanır.
MONTAJ
DİKKAT:
• Alet üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce aletin
kapalı ve fişinin çekili olduğundan daima emin olun.
Yan sap
DİKKAT:
• Yan tutamağı sadece yontma, raspalama veya kırma
sırasında kullanın. Beton, taş duvar, vb. delmek için
kullanmayın. Delme işlemi sırasında alet yan saptan
düzgün bir şekilde tutulamaz. (Şek. 9)
Yan sap istenen konumda sabitlenecek şekilde ekseni
etrafında 360° döndürülebilir. Ayrıca yatay konumda da
sekiz farklı konumda ileri ve geri sabitlenebilir. Bunun için
sadece sıkıştırma somununu gevşetin ve yan tutamağı
istediğiniz konuma hareket ettirin. Ardından sıkıştırma
somununu iyice sıkılayın. (Şek. 10)
Yan tutamak (Şek. 11)
DİKKAT:
• Beton,
taş
vb.
malzemeleri
güvenliğini sağlamak için daima yan tutamakı kullanın.
Yan tutamak her iki tarafa doğru hareket ederek aletin
her konumda daha kolay kullanılmasını sağlar. Sapı
saatin aksi yönde döndürerek gevşetin, istenen konuma
hareket ettirin ve ardından saat yönünde döndürerek
sıkıştırın.
Ucun takılması veya çıkarılması
Ucu takmadan önce uç şankını temizleyin ve uç gresi
uygulayın. (Şek. 12)
sembolüne doğru döndürün.
başlar.
Gösterge
lambası
delerken
çalışma
Ucu alete takın. Ucu döndürün ve yerine oturana kadar
itin.
Uç itilemiyorsa çıkarın. Tahliye kapağını bir kaçkez aşağı
doğru çekin. Ardından ucu tekrar takın. Ucu döndürün ve
yerine oturana kadar itin.
Taktıktan sonra, mutlaka çekip çıkarmaya çalışarak ucun
yerine sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun.
(Şek. 13)
Ucu çıkarmak için, tahliye kapağını en aşağı çekin ve
ucu çekip çıkarın. (Şek. 14)
Uç açısı (yontma, raspalama veya kırma
sırasında)
Uç 24 farklı açıda sabitlenebilir. Uç açısını değiştirmek
için, değiştirme kolunu işaret
şekilde döndürün. Ucu istenen açıya doğru döndürün.
(Şek. 15)
Değiştirme kolunu işaret
döndürün. Ardından hafifçe döndürerek ucun yerine
sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun. (Şek. 16)
Derinlik mastarı
Derinlik mastarı eşit derinlikte delikler delmeye yarar.
Kilitleme düğmesine bastırın ve basılı tutun, derinlik
mastarını altıgen deliğe yerleştirin. (Şek. 17)
Derinlik mastarının dişli tarafının işarete baktığından
emin olun. (Şek. 18)
Kilitleme düğmesine basarken derinlik mastarını ileri geri
hareket ettirerek ayarlayın. Ayarladıktan sonra, kilitleme
düğmesini serbest bırakarak derinlik mastarını kilitleyin.
NOT:
• Derinlik
mastarı
dişli
çarpacağı konumda kullanılamaz.
KULLANIM
DİKKAT:
• Kullanmadan önce iş parçasının sabit olduğundan,
stabil durduğundan emin olun. Cisimlerin sıçraması
yaralanmaya neden olabilir.
• Uç sıkışsa bile aleti çok fazla güç kullanarak çekmeyin.
Kontrol kaybı yaralanmaya neden olabilir.
Darbeli delme çalışması (Şek. 19)
Değiştirme kolunu
sembolüne doğru ayarlayın.
Ucu delmek istediğiniz noktaya yerleştirin ve ardından
anahtar tetiği çekin.
Aleti zorlamayın. En iyi sonucu almak için hafif bir basınç
uygulamanız yeterlidir. Aletin konumunu koruyun ve
deliğin dışına kaymasını önleyin.
Delik talaş ya da parçacıklardan dolayı tıkanırsa daha
fazla basınç uygulamayın. Bunun yerine aleti rölantide
çalıştırın ve ardından ucu kısmen delikten çıkarın. Bunu
birkaç kez tekrarladığınızda delik temizlenir ve normal
delme işlemine devam edilebilir.
DİKKAT:
• Deliğin
delinmesi
sırasında,
parçacıklar tarafından tıkanırsa ya da betonun içine
gömülü takviye demirlerine denk gelirse, alete/uca
güçlü ve ani bir dönüş gücü binebilir. Çalışırken daima
yan sapı (yardımcı tutamak) kullanın ve işlemler
sırasında aleti hem yan saptan hem de anahtar
kabzasından sıkıca kavrayın, yere sağlam basın ve
dengenizi
koruyun.
kontrolünü kaybedebilir ve ciddi şekilde yaralanmaya
neden olabilirsiniz.
sembolüne bakacak
sembolüne bakacak şekilde
yuvasına/motor
yuvasına
delik
talaş
ya
Bunu
yapmazsanız
da
aletin
59

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c