Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

11. Aleti çalışır durumda bırakmayın. Aleti sadece
elinizde tutarken çalıştırın.
12. Çalışırken aleti civardaki birine doğru tutmayın.
Uç fırlayabilir ve birini ciddi şekilde yaralayabilir.
13. Kullanımdan hemen sonra uca veya uca yakın
parçalara dokunmayın; çok sıcak olabilirler ve
cildinizi yakabilirler.
14. Bazı malzemeler zehirli olabilen kimyasallar
içerirler. Toz yutmayı ve cilt temasını önlemek
için tedbir alın. Malzeme sağlayıcısının güvenlik
bilgilerine uyun.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
UYARI:
Ürünü kullanırken (defalarca kullanınca kazanılan)
rahatlık ve tanıdıklık duygusunun söz konusu
ürünün
güvenlik
kurallarına
kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. YANLIŞ
KULLANIM veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen
emniyet kurallarına uymama ciddi yaralanmaya
neden olabilir.
İŞLEVSEL AÇIKLAMALAR
DİKKAT:
• Alet üzerinde ayarlama ya da işleyiş kontrolü
yapmadan
önce
aletin
olduğundan daima emin olun.
Anahtar işlemi
DİKKAT:
• Makineyi fişe takmadan önce, anahtar tetiğinin düzgün
çalıştığını ve serbest bırakıldığında "OFF" (kapalı)
pozisyonuna geldiğini kontrol edin.
Anahtar tetik (Şek. 1)
Bu anahtar, alet
sembolü ve
ayarlandığında işlev görür.
Makineyi çalıştırmak için anahtar tetiği çekin. Durdurmak
için anahtar tetiği bırakın.
Anahtar düğmesi (Şek. 2)
Bu anahtar, alet
sembolü moduna ayarlandığında
işlev görür.
Alet
sembol modunda iken, anahtar düğmesi ileri
doğru çıkar ve kırmızı renkte yanar.
Aleti başlatmak için anahtar düğmesine basın. Anahtar
ışığı yeşil renkte yanar.
Aleti durdurmak için anahtar düğmesine tekrar basın.
Hız değişimi (Şek. 3)
Dakikadaki
devir
ve
döndürülerek kolayca ayarlanabilir. Kadran 1'den (en
düşük hız) 5'e kadar (tam hız) işaretlidir.
Ayar kadranı üzerindeki rakamlar ve dakikadaki devir/
darbe sayısı arasındaki ilişki için aşağıdaki tabloya
bakın.
58
sıkı
sıkıya
kapalı
ve
fişinin
sembolü modlarına
darbe
sayısı
ayar
kadranı
HR4003C, HR4013C modeli için
Ayar kadranı
üzerindeki
rakam
5
4
3
2
1
014134
HR5202C, HR5212C modeli için
bağlı
Ayar kadranı
üzerindeki
rakam
5
4
3
2
çekili
1
014872
Sadece HR4013C, HR5212C modeli için
NOT:
• Yüksüz çalışmada dakikadaki darbe sayısı yüklü
çalışma sırasında vibrasyonu azaltmak için daha düşük
olabilir, ama bu bir sorun oluşturmaz. Uçla beton
üzerinde çalışmaya başlandığında, dakikadaki darbe
sayısı artar ve tablo gösterilen değerlere ulaşır.
Sıcaklık düşük olduğunda ve gres yağının akıcılığı
azaldığında,
gerçekleştiremeyebilir.
DİKKAT:
• Alet, uzun bir süre boyunca sürekli olarak düşük hızda
çalıştırılırsa, motor aşırı yüklenebilir ve alet bozulabilir.
• Hız ayarlama kadranı sadece 1 ile 5 arasında
döndürülebilir. 1'in ya da 5'n ilerisine geçmeye
zorlamayın, aksi takdirde hız ayar işlevi bozulabilir.
Eylem modunu seçme
DİKKAT:
• Alet çalışırken değiştirme kolunu çevirmeyin. Alet zarar
görebilir.
• Mod
değiştirme
oluşmasını önlemek için, değiştirme kolunun her
zaman eylem modu konumlarından birinin üzerinde
olduğundan emin olun.
Darbeli delme modu (Şek. 4)
Beton, taş duvar, vb. delmek için değiştirme kolunu
sembolüne
doğru
kullandığınızdan emin olun.
Darbeli delme modu (Anahtar tetikleyici modu)
(Şek. 5)
Yontma, raspalama veya yıkma işlemleri için değiştirme
kolunu
sembolüne doğru döndürün. Sivri keski, soğuk
keski, yassı keski vb. kullanın.
Dakikadaki devir
sayısı
500
470
380
290
250
Dakikadaki devir
sayısı
310
290
230
180
150
motor
dönse
bile
alet
mekanizmasında
döndürün.
Tungsten-karbür
Dakikadaki
darbe sayısı
2.900
2.700
2.150
1.650
1.450
Dakikadaki
darbe sayısı
2.250
2.100
1.700
1.300
1.100
bu
işlevi
aniden
hasar

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c