Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

FORSIGTIG:
• Maskinen/boret udsættes for en enorm og pludselig
vridningskraft på det tidspunkt, hvor der brydes
igennem hullet, hvis hullet bliver tilstoppet med spåner
og partikler, eller hvis boret rammer de forstærkende
bjælker
i
betonen.
(hjælpehåndtag) og hold maskinen fast med både
sidegreb og skiftehåndtag under arbejdet, og oprethold
en god balance og et godt fodfæste. Hvis dette ikke
gøres, kan det medføre, at De mister herredømmet
over maskinen med risiko for alvorlig tilskadekomst til
følge.
Udblæsningskugle (ekstraudstyr) (Fig. 20)
Brug udblæsningskuglen til at fjerne støv fra hullet, når
det er udboret.
Mejselarbejde/afskalning/nedbrydning (Fig. 21)
Sæt funktionsvælgeren ud for
Hold altid godt fast i maskinen med begge hænder.
Tænd for maskinen og udøv et let tryk på maskinen, så
den ikke hopper ukontrolleret rundt. Et stærkt tryk på
maskinen vil ikke øge effektiviteten.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Kontroller altid, at værktøjet er slået fra, og at netstikket
er trukket ud, inden der udføres eftersyn eller
vedligeholdelse.
• Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol
og
lignende.
Resultatet
deformering eller revner.
Smøring
FORSIGTIG:
• Servicering bør kun foretages af et autoriseret Makita
service-center.
• Foretag ikke smøring lige efter arbejdet, men vent til
maskinen er kølet af. Ellers kan resultatet blive
hudforbrændinger.
Denne maskine kræver ikke smøring hver time eller hver
dag, da den er udstyret med et lukket smøresystem. Det
er dog nødvendigt at udskifte fedt og kulbørster periodisk
for at maskinen kan få en lang levetid.
(For model HR4003C, HR5202C) Løsn de seks skruer
og fjern håndtaget. (Fig. 22)
(For model HR4013C, HR5212C) Løsn de otte skruer.
Fjern beskyttelsesskærmen som vist på illustrationen.
Fjern derefter håndtaget. (Fig. 23 og 24)
Fjern koblingen ved at trække i den. (Fig. 25)
Løsn skruerne og fjern funktionsvælgeren.
Fjern krumtaphættedækslet. (Fig. 26)
Fjern kontrolpladen. (Fig. 27)
Løsn de seks skruer og fjern krumtaphætten. Læg
maskinen på bordet med borenden opad. Dette vil gøre
det muligt for fedtet at samles inden i kruptaphuset.
(Fig. 28)
Tør det gamle fedt indeni bort og erstat det med frisk
fedt:
For model HR4003C, HR4013C: 30 g
For model HR5202C, HR5212C: 60 g
Brug kun ægte Makita hammerfedt (ekstraudstyr).
Påfyldning af mere end den specificerede mængde fedt
kan føre til forkert hammerarbejde eller maskinfejl. Fyld
kun den specificerede mængde fedt på. (Fig. 29)
Brug
altid
sidegrebet
eller
symbolet.
kan
blive
misfarvning,
Monter alle de aftagne dele igen.
Monter koblingen og sæt håndtaget på igen. (Fig. 30)
BEMÆRK:
• Bemærk, at der anvendes skruer af forskellig længde.
BEMÆRKNING
• Stram ikke krumtaphætten for meget. Den er lavet af
kunstharpiks og kan nemt brække.
• Vær påpasselig med ikke at beskadige koblingen eller
ledningstrådene, specielt når det gamle fedt tørres bort
eller håndtaget monteres.
For
at
opretholde
PÅLIDELIGHED bør reparation, vedligeholdelse og
justering kun udføres af et Makita service center med
anvendelse af original Makita udskiftningsdele.
EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:
• Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til
brug med Deres Makita værktøjet, der er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør
eller
ekstraudstyr
personskade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til
det beskrevne formål.
Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette
tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita service
center.
• SDS-MAX bor med karbidspids
• SDS-MAX spidsmejsel
• SDS-MAX koldmejsel
• SDS-MAX afskalningsmejsel
• SDS-MAX lerspade
• Hammerfedt
• Borfedt
• Sidehåndtag
• Sidegreb
• Dybdeanslag
• Udblæsningskugle
• Sikkerhedsbriller
• Transportkuffert
• Støvudtrækningstilbehør
BEMÆRK:
• Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i
værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være
forskelligt fra land til land.
Lyd
Det
typiske
A-vægtede
overensstemmelse med EN60745:
Model HR4003C, HR4013C
Lydtryksniveau (L
pA
Lydeffektniveau (L
WA
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Model HR5202C
Lydtryksniveau (L
pA
Lydeffektniveau (L
WA
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Model HR5212C
Lydtryksniveau (L
pA
Lydeffektniveau (L
WA
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
produktets
SIKKERHED
kan
udgøre
en
risiko
støjniveau
bestemt
): 92 dB (A)
): 103 dB (A)
): 99 dB (A)
): 110 dB (A)
): 98 dB (A)
): 109 dB (A)
og
for
ENG905-1
i
49

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c