Download Print this page

Hr4013C Hr5202C - Makita HR4003C Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

DANSK
(Oprindelige anvisninger)
1
Afbryder
2
Afbryderknap
3
Justeringsdrejeknap
4
Funktionsvælger
5
Viser
6
Tændt-indikatorlampe (grøn)
7
Serviceindikatorlampe (rød)
8
Sidehåndtag
9
Fastspændingsmøtrik
SPECIFIKATIONER
Kapaciteter
Omdrejninger ubelastet (min
Slag pr. minut
Længde i alt
Sikkerhedsklasse
• På grund af vores kontinuerlige forskningsprogrammer
og udvikling, kan hosstående specifikationer blive
ændret uden varsel.
• Specifikationer kan variere fra land til land.
• Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2003
Tilsigtet anvendelse
Denne maskine er beregnet til hammerboring i mursten,
beton og sten såvel som til mejselarbejde.
Strømforsyning
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med
samme spænding som angivet på typeskiltet og kan kun
anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. De er
dobbeltisolerede og kan derfor også tilsluttes kontakter
uden jordledning.
Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og
alle
sikkerhedsinstruktioner.
advarsler og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet
blive elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
reference.
46
Illustrationsoversigt
10 Sidegreb
11 Borskaft
12 Borfedt
13 Boret
14 Udløsningsdæksel
15 Dybdeanslag
16 Låseknap
17 Udblæsningskugle
18 Skruer
Model
Bor med karbidspids
Kernebor
–1
)
Nettovægt
Hvis
nedenstående
HR4003C
40 mm
105 mm
250 – 500
1 450 – 2 900
479 mm
6,2 kg
SIKKERHEDSADVARSLER FOR
BOREHAMMER
1.
Brug altid høreværn. Udsættelse for støj kan føre
til høretab.
ENE044-1
2.
Anvend hjælpehåndtag, hvis det (de) følger med
maskinen. Tilskadekomst kan blive resultatet, hvis
De mister herredømmet over maskinen.
3.
Hold
håndtagsflader, når der udføres et arbejde, hvor
ENF002-2
det skæretilbehøret kan komme i berøring med
skjulte ledninger eller dets egen ledning.
Skæretilbehøret, der kommer i berøring med en
strømførende ledning, kan bevirke, at udsatte
metaldele af maskinen bliver ledende, hvorved
operatøren kan få stød.
4.
Bær hjelm (sikkerhedshjelm), sikkerhedsbriller
og/eller ansigtsskærm. Almindelige briller og
GEA010-1
solbriller
sikkerhedsbriller. Det anbefales ligeledes stærkt,
at De anvender en støvmaske og tykke,
vatterede gummihandsker.
5.
Sørg for, at boret er sat sikkert og korrekt i, før
arbejdet påbegyndes.
6.
Under normal anvendelse vibrerer værktøjet.
Skruerne kan derfor nemt løsne sig og være
årsag til maskinsammenbrud eller ulykker.
Kontroller
fastspændte.
7.
Lad maskinen varme op i et stykke tid i koldt vejr
eller hvis den ikke har været brugt i længere tid
ved at køre den i tomgang. Dette vil gøre olien
smidig.
hammerboring svær at udføre.
19 Beskyttelsesskærm
20 Kobling
21 Skrue
22 Krumtaphættedæksel
23 Kontrolplade
24 Krumtaphætte
25 Hammerfedt
HR4013C
HR5202C
150 – 310
1 100 – 2 250
6,8 kg
10,9 kg
/II
altid
maskinen
i
er
IKKE
det
inden
arbejdet,
Uden
tilstrækkelig
HR5212C
52 mm
160 mm
599 mm
11,9 kg
GEB007-7
de
isolerede
samme
som
at
skruerne
er
opvarmning
er

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c