Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

OPTIONELE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita servicecentrum
voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze
accessoires.
• SDS-MAX carbidepunt-bits
• SDS-MAX puntbeitel
• SDS-MAX koubeitel
• SDS-MAX bikbeitel
• SDS-MAX kleispade
• Hamersmeervet
• Smeervet
• D-handgreep
• Zijhandvat
• Diepteaanslag
• Blaasbalgje
• Veiligheidsbril
• Draagtas
• Stofvanger
OPMERKING:
• Sommige onderdelen in deze lijst kunnen bij het
gereedschap
zijn
accessoires.
Deze
verschillen.
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld
volgens EN60745:
Model HR4003C, HR4013C
Geluidsdrukniveau (L
Geluidsvermogenniveau (L
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Model HR5202C
Geluidsdrukniveau (L
Geluidsvermogenniveau (L
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Model HR5212C
Geluidsdrukniveau (L
Geluidsvermogenniveau (L
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
Trilling
De totaalwaarde van de trillingen (triaxiale vectorsom)
vastgesteld volgens EN60745:
Model HR4003C
Toepassing: beitelfunctie met D-handgreep
Trillingsemissie (a
h, CHeq
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
Toepassing: beitelfunctie met zijhandvat
Trillingsemissie (a
h ,CHeq
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
Toepassing: slagboren in beton
Trillingsemissie (a
h, HD
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
meeverpakt
als
standaard-
kunnen
van
land
tot
): 92 dB (A)
pA
): 103 dB (A)
WA
): 99 dB (A)
pA
): 110 dB (A)
WA
): 98 dB (A)
pA
): 109 dB (A)
WA
2
): 9,0 m/s
2
2
): 9,0 m/s
2
2
): 10,0 m/s
2
Model HR4013C
Toepassing: beitelfunctie met D-handgreep
Trillingsemissie (a
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
Toepassing: beitelfunctie met zijhandvat
Trillingsemissie (a
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
Toepassing: slagboren in beton
Trillingsemissie (a
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
Model HR5202C
Toepassing: beitelfunctie met D-handgreep
Trillingsemissie (a
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
Toepassing: beitelfunctie met zijhandvat
Trillingsemissie (a
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
Toepassing: slagboren in beton
Trillingsemissie (a
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
Model HR5212C
Toepassing: beitelfunctie met D-handgreep
Trillingsemissie (a
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
Toepassing: beitelfunctie met zijhandvat
Trillingsemissie (a
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
land
Toepassing: slagboren in beton
Trillingsemissie (a
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
ENG905-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt
voor
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg
ervoor
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
ENG900-1
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
2
): 4,5 m/s
h, CHeq
2
2
): 4,5 m/s
h, CHeq
2
2
): 5,0 m/s
h, HD
2
2
): 10,5 m/s
h, CHeq
2
2
): 10,5 m/s
h, CHeq
2
2
): 17,0 m/s
h, HD
2
2
): 7,0 m/s
h, CHeq
2
2
): 8,0 m/s
h, CHeq
2
2
): 9,0 m/s
h, HD
2
een
beoordeling
vooraf
dat
veiligheidsmaatregelen
ENG901-1
van
de
worden
33

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c