Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

BEDIENING
LET OP:
• Zorg dat uw werkmateriaal stevig vast staat en niet uit
balans kan raken. Rondvliegende stukken kunnen
verwondingen veroorzaken.
• Trek het gereedschap niet met kracht er uit, ook niet
wanneer het bit klem is geraakt. Verlies van controle
kan leiden tot verwondingen.
Slagboorbediening (Fig. 19)
Zet de functiekeuzeknop in de
Plaats de punt van het bit op de plaats waar u een gat
wilt boren en druk dan op de trekkerschakelaar.
Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de
beste resultaten. Houd het gereedschap zorgvuldig op
zijn plaats en zorg dat de boor niet uit het gat raakt.
Oefen niet méér druk uit wanneer het gat verstopt raakt
met schilfertjes of boorgruis. Laat daarentegen het
gereedschap "stationair" draaien en trek de boorkop
ietwat terug uit de opening. Door dit enkele malen te
herhalen, wordt het gat uitgeruimd, zodat u kunt
doorgaan met boren.
LET OP:
• Er
kan
plotseling
uitgeoefend op het gereedschap/bit wanneer er een
gat wordt doorboord, als een gat verstopt raakt met
scherven of kiezels, of wanneer er in gewapend beton
een stalen staaf wordt geraakt. Gebruik altijd het
zijhandvat (hulphandgreep) en houd het gereedschap
tijdens het gebruik stevig vast bij zowel het zijhandvat
als de schakelhandgreep, zorg daarbij dat u stevig
staat en steeds uw evenwicht bewaart. Als u dit niet
doet, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen en mogelijk zware verwondingen oplopen.
Blaasbalgje (optioneel accessoire) (Fig. 20)
Nadat het gat geboord is, gebruikt u het blaasbalgje om
het stof uit het gat te blazen.
Hakken/Afbikken/Slopen (Fig. 21)
Zet de functiekeuzeknop in de
Houd het gereedschap stevig met beide handen vast.
Schakel het gereedschap in en oefen lichte druk uit op
het
gereedschap
zodat
rondspringt. Hard drukken op het gereedschap zal de
werking ervan niet verbeteren.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens te
beginnen met inspectie of onderhoud.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen
en barsten worden veroorzaakt.
Smering
LET OP:
• Dit onderhoud mag alleen worden verricht bij
erkend Makita-servicecentrum.
• Ga niet direct na gebruik smeren, maar wacht tot het
gereedschap is afgekoeld. Anders zou u brandwonden
kunnen oplopen.
32
-stand.
een
enorme
kracht
of
-stand.
het
niet
ongecontroleerd
Dit gereedschap hoeft niet ieder uur of elke dag
gesmeerd te worden, omdat het een zelfsmerend
systeem met inwendig smeervet heeft. Het is echter wel
nodig om regelmatig het smeervet en de koolborstels te
vernieuwen voor een lange levensduur van het
gereedschap.
(Voor het model HR4003C, HR5202C) Draai de zes
schroeven los en verwijder de handgreep. (Fig. 22)
(Voor het model HR4013C, HR5212C) Draai de acht
schroeven los. Verwijder vervolgens de beschermkap
zoals getoond in de afbeelding. Verwijder dan de
handgreep. (Fig. 23 en 24)
Trek de aansluitstekker los. (Fig. 25)
Draai
de
functiekeuzeknop.
Verwijder het drijfwerkdeksel. (Fig. 26)
Verwijder de regelplaat. (Fig. 27)
Draai de zes schroeven los en verwijder de drijfwerkdop.
Plaats het gereedschap op een tafel met het bit-einde
omhoog gericht. Zo zorgt u dat het oude smeervet zich
binnen het drijfwerkhuis verzamelt. (Fig. 28)
Veeg het oude smeervet eruit weg en vervang dit door
vers smeervet:
worden
Voor het model HR4003C, HR4013C: 30 g
Voor het model HR5202C, HR5212C: 60 g
Gebruik
alleen
(optioneel accessoire). Opvullen met meer dan de
voorgeschreven hoeveelheid smeervet kan onjuiste
hamerwerking
veroorzaken. Vul het altijd met de voorgeschreven
hoeveelheid smeervet. (Fig. 29)
Breng alle verwijderde onderdelen weer aan.
Maak de aansluitstekker vast en monteer de handgreep
weer. (Fig. 30)
OPMERKING:
• Let op – er worden schroeven van verschillende lengte
bij gebruikt.
KENNISGEVING
• Draai de drijfwerkdop niet al te stevig vast. Deze is van
kunsthars en zou gemakkelijk kunnen breken.
• Pas op dat u de aansluitstekker en de stroomdraden
niet beschadigt, vooral tijdens het uitvegen van het
oude smeervet of het weer aanbrengen van de
handgreep.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
product te handhaven, dienen alle reparaties en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden
uitgevoerd
servicecentrum, en dat uitsluitend met gebruik van
Makita vervangingsonderdelen.
een
schroeven
los
en
origineel
Makita
of
defecten
in
het
door
een
verwijder
de
hamersmeervet
gereedschap
erkend
Makita

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c