Download Print this page

Makita HR4003C Instruction Manual page 29

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
(Originele instructies)
1
Trekkerschakelaar
2
Schakelknop
3
Snelheidsregelknop
4
Functiekeuzeknop
5
Wijzer
6
Werkingslampje AAN (groen)
7
Waarschuwingslampje (rood)
8
D-handgreep
9
Borgmoer
TECHNISCHE GEGEVENS
Capaciteiten
Toerental onbelast (min
Slagen per minuut
Totale lengte
Nettogewicht
Veiligheidsklasse
• Vanwege
ons
voortgaand
ontwikkelingsprogramma
technische
gegevens
kennisgeving worden gewijzigd.
• De technische gegevens kunnen van land tot land
verschillen.
• Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bestemd voor het slagboren in
baksteen,
beton
en
beitelwerk.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven
op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase
wisselstroom worden gebruikt. Het gereedschap is
dubbel-geïsoleerd en kan derhalve ook op een niet-
geaard stopcontact worden aangesloten.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de
toekomst te kunnen raadplegen.
Verklaring van algemene gegevens
10 Zijhandvat
11 Bitschacht
12 Smeervet
13 Schroefbit
14 Vrijzetkap
15 Diepteaanslag
16 Vergrendelknop
17 Blaasbalgje
18 Schroeven
Model
Carbidepunt-bit
Kernbit
–1
)
onderzoeks-
kunnen
de
bijgaande
zonder
voorafgaande
ENE044-1
natuursteen,
evenals
ENF002-2
GEA010-1
HR4003C
HR4013C
40 mm
105 mm
250 – 500
1 450 – 2 900
479 mm
6,2 kg
en
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE
BOORHAMER
1.
Draag
gehoorbescherming.
harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2.
Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
3.
Houd elektrisch gereedschap vast aan het
voor
geïsoleerde
wanneer
booraccessoire met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Wanneer
het booraccessoire in aanraking komen met onder
spanning
geïsoleerde metalen delen van het gereedschap
onder spanning komt te staan zodat de gebruiker
een elektrische schok kan krijgen.
4.
Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
spatscherm. Een gewone bril of een zonnebril is
GEEN veiligheidsbril. Het wordt tevens sterk
aanbevolen een stofmasker en dik gevoerde
handschoenen te dragen.
5.
Controleer of de boor stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.
6.
Bij normale bediening behoort het gereedschap
te trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeval kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid,
gebruiken.
19 Beschermkap
20 Aansluitstekker
21 Schroef
22 Drijfwerkdeksel
23 Regelplaat
24 Drijfwerkdop
25 Hamersmeervet
HR5202C
52 mm
160 mm
150 – 310
1 100 – 2 250
599 mm
6,8 kg
10,9 kg
/II
Blootstelling
oppervlak
van
de
u
werkt
op
plaatsen
staande
draden,
zullen
alvorens
het
gereedschap
HR5212C
11,9 kg
GEB007-7
aan
handgrepen
waar
het
de
niet-
te
29

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5202cHr5212cHr4013c