Tekniset Tiedot - Makita HR5000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI
1 Kiristysmutteri
2 Sivukahva
3 Kahva
4 Koneen pidin
5 Koneen lukko
6 Toiminnon valitsin
7 Poraaminen

TEKNISET TIEDOT

Malli
Poraustehot
Kovametallikörkiset poranterät ......................................................................... 50 mm
Kuruunupora
Betoni ............................................................................................................ 150 mm
Savuputki ....................................................................................................... 255 mm
Tyhjäkäyntinopeus (min
Iskunopeus isuka/min ......................................................................................... 2 100
Pituus .................................................................................................................. 476 mm
Paino ................................................................................................................... 9,6 kg
• Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidä-
tämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
• Huom: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella
eri maissa.
Virransyöttö
Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen,
jonka jännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu.
Laitetta voidaan käyttää yksivaiheisella vaihto/
tasavirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty
eurooppalaisten
standardien
voidaan tästä syystä liittää maadoittamattomaan pis-
torasiaan.
Turvaohjeita
Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat
turvaohjeet.
LISÄTURVAOHJEITA
1. Käytä turvakypärää ja kuulosuojaimia tarvit-
taessa.
2. Lukitse aina teränpidin ennen kuin käytät
poravasaraa.
3. Työskenneltäessä normaalisti kone estää
värinän. Mutta on mahdollista että ruuvit höl-
lenevät
helposti
vahinkoja. Tarkista siis aina että ruuvit ovat
kunnolla kiinni ennen kuin aloitat työsken-
telyn.
4. Kylmällä ilmalla tai kun konetta ei ole käytetty
pitkään aikaan, anna koneen ensin lämmetä
useita minutteja työskentelemällä kevyesti ja
varovasti. Tämä saa koneen öljyt juoksevim-
miski. Ilman kunnon lämmittelyä työskentely
voi olla hankalaa.
5. Liiku varovasti ja pidä tasapainosi kun
työskentelet korkealla paikalla. Tarkista ettei
kukaan ole alapuolellasi kun aloitat työsken-
telyn. Älä kanna konetta johdosta.
6. Pidä konetta tukevasti kädessäsi. Käytä tukea.
8 Piikkaus
9 Kytkin
10 Keernakaira
11 Sovitin
12 Keskiöpora
13 Varsi
14 Kuusioavain
–1
) .................................................................................. 260
mukaisesti,
aiheuttaen
murtumia
Yleisselostus
7. Pidä kädet loitolla liikkuvista osista.
8. Älä pidä kytkintä päällä (ON asennossa).
9. Varo osoittelemasta koneella ketään, joka on
työskentelyalueellasi.
10. Kun poraat seinää, lattiaa tai mitä tahansa
sellaista paikkaa, jossa saataa olla jänniteisiä
johtoja, ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA KOSK-
ETA KONEEN METALLIOSIA! Pidä pora-
koneesta kiinni ainoastaan sen muovikah-
vasta; silloin et saa sähköiskua jos poraat
jännitteiseen johtoon.
ja
se
11. Älä kosketa terää tai tai muita sen lähellä
olevia osia heti käytön jälkeen ne saattavat
olla erittäin kuumia ja polttaa ihosi.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
KÄYTTÖOHJEET
Sivukahva (Kuva 1)
Sivukahva kiertyy pystysuunnassa 360° ja eteen ja
taakse vaakasuunnassa. Kiinnitä kahva haluamaasi
asentoon kääntämällä kiristysruuvia myötäpäivään.
Kahva (Kuva 2)
Kahva on kätevä alaspäin porauksessa ja haketuk-
ja
sessa. Ruuvaa kahva lujasti koneesen. Kahva
voidaan kiinnittää koneen kummallekin puolelle
oikealla tai vasemmalla kädellä tapahtuvaa käyttöä
varten.
Poran terän tai muun lisälaitteen
asentaminen (Kuva 3)
Tärkeää:
Tarkista aina ensin, että koneen virta on katkaistu
ennen kuin asennat tai irrotat terän.
Työnnä terä koneen pitimeen niin syvälle kuin mah-
dollista. Vedä pois ja käännä koneen lukkoa 180
astetta. Vapauta se sitten terän kiinnittämiseksi. Terä
irrotetaan
suorittamalla
taisessa järjestyksessä.
15 Takakansi
16 Ruuvitaltta
17 Harjan pitimen tulpat
18 Lukkoavain
19 Täyttöaukon kansi
20 Voitelurasva
HR5000
HR5000K
50 mm
150 mm
255 mm
260
2 100
503 mm
9,7 kg
asennustoimet
päinvas-
35

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k