Download Print this page

Makita HR5000 Instruction Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

SERVICE
NB!
Før servicearbeider utføres på borhammeren må det
passes på at denne er slått av og at støpselet er
trukket ut av stikkontakten.
Utskifting av kullbørstene (Fig. 10 og 11)
Når det er nødvendig å skifte ut kullbørstene, koples
verktøyet automatisk ut. Når dette er tilfellet, må
begge kullbørstene skiftes ut samtidig. Bruk alltid
identiske kullbørster.
Smøring (Fig. 12 og 13)
Fordi verktøyet har et lukket smøresystem trenger det
ikke daglig smøring. Smør maskinen hver gang kull-
børstene skiftes ut.
La verktøyet gå flere minutter for oppvarming. Slå av
bryteren og ta støpselet ut av kontakten. Fjern
veivhuslokket med en hakenøkkel 35. Plasser verk-
tøyet på et bord med verktøyfestet pekende oppover.
Dette vil bevirke at det gamle fettet renner ned mot
veivhusåpningen. Fjern det gamle fettet og legg inn
60 gram nytt fett. Bruk kun Makita originalfett. Ved å
fylle for meget fett kan dette forårsake dårlig ham-
merkapasitet og skade på verktøyet. Skru På
velvhuslokket igjen og dra forsiktig til med hakenøk-
kelen. Idet veivhuslokket er laget av kunststoff må
man ikke stramme til for hardt da dette kan ødeleg-
ges.
For å garantere at verktøyet arbeider sikkert og
pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstil-
linger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted.
34

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k