Tekniske Data - Makita HR5000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

NORSK
1 Klemmutter
2 Sidehåndtak
3 Støttehåndtak
4 Kuleholder
5 Verktøyssperre
6 Skiftehendel
7 Rotasjon med slag

TEKNISKE DATA

Modell
Kapasitet
Hammerbor ...................................................................................................... 50 mm
Kronebor
Betong ........................................................................................................... 150 mm
Betongrør ...................................................................................................... 255 mm
Tomgangsturtall/min. (min
Stagtall pr. min. ................................................................................................... 2 100
Totallengde .......................................................................................................... 476 mm
Nettovekt ............................................................................................................. 9,6 kg
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utvikling-
sprogrammet, forbeholder vi oss retten til å foreta
endringer i tekniske data uten forvarsel.
• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er
angitt
typeskiltet
vekselstrøm/likestrøm. Den er dobbelt verneisolert i
henhold til de Europeiske Direktiver og kan derfor
også koples til stikkontakter uten jording.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de
medfølgende sikkerhetsreglene.
EKSTRA SIKKERHETSREGLER
1. Bruk et kraftig hodeplagg (vernehjelm), verne-
briller og/eller ansiktsmaske. Det anbefales
også på det kraftigste å bruke en støvmaske,
hørselsvern og tykke, vatterte hansker.
2. Se etter at meiselen sitter fast før verktøyet tas
i bruk.
3. Under normal betjening er verktøyet laget slik
at det vil oppstå vibrasjoner. Skruene kan lett
løsne og forårsake driftstans eller ulykke.
Kontroller at skruen er trukket godt til før bruk.
4. Ved lave temperaturer eller når verktøyet ikke
har vært i bruk på en stund, må det få lov til å
varmes opp ved å gå på tomgang i noen
minutter. Dette vil få smurningen til å fordele
seg. Uten skikkelig oppvarming vil meisling
være vanskelig å utføre.
32
Forklaring til generell oversikt
8 Kun slag
9 Startbryter
10 Kjernebor
11 Adapter
12 Sentrumsbor
13 Stang
14 Sekskantnøkkel
–1
) ............................................................................... 260
og
kan
enfas-
15 Bakre deksel
16 Skrutrekker
17 Børsteholderhette
18 Hakenøkkel
19 Veivhette
20 Grafitt-fett
5. Sørg alltid for godt fotfeste.
Se alltid etter at det ikke befinner seg noen
under når arbeidet foregår i høyden.
6. Hold verktøyet godt fast med begge hender.
7. Hold hendene unna bevegende deler.
8. Forlat aldri verktøyet når det er igang. Verk-
tøyet må bare betjenes når det holdes for
hånd.
9. Pek aldri med verktøyet mot personer i
nærheten når verktøyet er igang. Meiselen kan
sprette ut og forårsake alvorlige skader.
10. Ved boring eller meisling i vegger, gulv eller
andre steder det kan befinne seg strøm-
førende ledninger, IKKE RØR NOEN AV VERK-
TØYETS METALLDELER!
Hold i de isolerte gripeflatene for å unngå
elektrisk støt dersom du skulle skjære gjen-
nom en ledning.
11. Rør aldri meiselen eller deler i nærheten av
meiselen like etter bruk; de kan være meget
varme og forårsake brannskader.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
BRUKSANVISNINGER
Sidehåndtak (Fig. 1)
Sidehåndtaket kan svinge rundt 360° vertikalt såvel-
som frem og tilbake horisontalt. Drei klemmutteren
medurs for å skru håndtaket fast i ønsket posisjon.
Støttehåndtak (Fig. 2)
Støttehåndtaket er praktisk ved boring eller meisling
med verkøyet vendende ned. Skru håndtaket godt
fast på verktøyet. Støttehåndtaket kan monteres på
enten venstre eller høyre side for ventstre- eller
høyrehånds betjening.
HR5000
HR5000K
50 mm
150 mm
255 mm
260
2 100
503 mm
9,7 kg

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k