Download Print this page

Makita HR5000 Instruction Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

DANSK
1 Fastspændingsbolt
2 Sidegreb
3 Sidegreb
4 Opsætning
5 Låsebolt
6 Vælgerknap
7 For hammerboring
SPECIFIKATIONER
Model
Kapacitet
Bor .................................................................................................................... 50 mm
Borekrone
Beton ............................................................................................................. 150 mm
Letbeton ........................................................................................................ 255 mm
-1
Omdrejninger (min
) ........................................................................................... 260
Slagantal/min. ..................................................................................................... 2 100
Længde ............................................................................................................... 476 mm
Vægt .................................................................................................................... 9,6 kg
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Bemærk: Data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med
samme spænding som angivet på typeskiltet, og kan
anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I hen-
hold
til
de
europæiske
dobbeltisoleret og kan derfor også tilsluttes netstik
uden jordforbindelse.
Sikkerhedsbestemmelser
Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de
medfølgende Sikkerhedsforskrifter.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSBESTEMMELSER
1. Benyt
hjelm,
ansigtsmaske under arbejdet. Det tilrådes
endvidere at bruge støvmaske, høreværn og
kraftige gummihandsker.
2. Sørg for at værktøjet er korrekt monteret før
arbejdet påbegyndes.
3. Under normal drift vibrerer maskinen, således
at skruerne let kan løsne sig og forårsage
driftsforstyrrelser eller uheld. Kontrollér før
hver brug, at skruerne er fastspændte.
4. Lad maskinen løbe i tomgang i nogle minutter,
såfremt De ikke har benyttet den længe eller
benytter den i meget koldt vejr. Derved gør De
smøringen smidig, og maskinen opnår sin
fulde effekt.
5. Sørg for, at De altid har sikkert fodfæste. Ved
brug af maskinen i større højde bør De sikre
Dem, at der ikke står personer nedenunder
arbejdsområdet.
26
Illustrationsoversigt
8 Mejselarbejde
9 Afbryder
10 Borekrone
11 Borekroneholder
12 Centrerbor
13 Dorn
14 Unbraconøgle
retningslinier
beskyttelsesbriller
6. Hold godt fast på maskinen med begge
hænder.
7. Rør aldrig roterende dele med hænderne.
8. Maskinen må ikke køre uden opsyn. Maskinen
må kun være i gang, når den holdes i hånden.
9. Ret aldrig maskinen mod personer, når den er
igang. Værktøjet kan flyve ud og forvolde
er
den
alvorlig personskade.
10. BERØR ALDRIG METALDELE PÅ MASKINEN
ved boring eller slagboring i vægge, gulve
eller andetsteds, hvor der er risiko for at
ramme strømførende ledninger.
Hold kun ved maskinen på de isolerede greb,
så De undgår stød, hvis De skulle komme til at
bore ind i en strømførende ledning.
11. Rør ikke ved maskinens metaldele eller værk-
tøjet umiddelbart efter brug. Disse kan være
og/eller
ekstremt varme og medføre forbrændinger.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ANVENDELSE
Sidegreb (Fig. 1)
Sidegrebet kan dreje 360° lodret rundt, og vandret
frem og tilbage. Drej fastspændingsbolten med uret
for at fastgøre sidegrebet i den ønskede position.
Greb om maskinen (Fig. 2)
Ved boring lodret nedad og hvis der benyttes mejsel,
er det påmonterbare sidegreb praktisk. Skru grebet
fast i maskinen. Sidegrebet kan anbringes på begge
sider af maskinen og kan således betjenes med både
højre og venstre hånd.
15 Afdækning
16 Skruetrækker
17 Kulholderdæksel
18 Tapnøgle
19 Krumtaphus dæksel
20 Olie
HR5000
HR5000K
50 mm
150 mm
255 mm
260
2 100
503 mm
9,7 kg

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k