Download Print this page

Makita HR5000 Instruction Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Zijhandvat (Fig. 1)
De zijhandgreep kan 360° op het vertikaal vlak
worden gedraaid en kan ook naar voren en naar
achteren op het horizontaal vlak worden verschoven.
Draai de klemmoer naar rechts vast om de handgreep
in de gewenste positie vast te zetten.
Zijhandgreep (Fig. 2)
De zijhandgreep vergemakkelijkt naar beneden boren
of afbikken. Schroef de handgreep stevig vast (op het
gereedschap). De handgreep kunt u links of rechts
bevestigen.
Installeren of verwijderen van boren en
andere accessoires (puntbeitel enz.) (Fig. 3)
Belangrijk:
Kontroleer altijd of het gereedschap uitgeschakeld is
en de stekker uit het stopkontakt is getrokken, alvo-
rens de boor te installeren of te verwijderen.
Steek de hamerboor zo ver mogelijk in de houder.
Druk de vergrendeling in en draai deze vervolgens
180 graden om. Laat de vergrendeling los om de
hamerboor vast te zetten.
LET OP:
Gebruik nooit boren (beitels e.a.) met een A-type
steel, aangezien het gereedschap anders beschadig-
ing kan oplopen.
Voor het verwijderen van de boor, volg de bovenbe-
schreven procedure in omgekeerde volgorde.
Werking van de wisselhefboom (Fig. 4)
Roteren plus hameren:
Voor boren in beton, pleisterwerk enz. wordt de
wisselhefboom in de
Alleen hameren:
Voor afbikken, beitelen of slopen, wordt de wisselhef-
boom in de
positie gezet.
LET OP:
• Wijzig de positie van de wisselhefboom niet, wan-
neer het gereedschap nog draait enz., aangezien
het daardoor beschadiging kan oplopen.
• Ter voorkoming van vroegtijdige slijtage van het
wisselmechanisme, dient u de wisselhefboom
uitsluitend in één van de aangegeven posities te
zetten.
18
positie gezet.
Schakelhandeling (Fig. 5)
LET OP:
• Alvorens het netsnoer op het stopkontakt aan te
sluiten, dient u altijd te kontroleren of de trekschake-
laar behoorlijk werkt en bij loslaten onmiddellijk naar
de ''OFF'' positie terugkeert.
• Zet de schakelaar nooit met plakband, draad of iets
dergelijks in de ''ON'' positie vast.
Men drukt, voor het starten, simpelweg de trek-
schakelaar in. Laat deze trekschakelaar los voor het
stoppen.
Hamerend of kloppend boren
Plaats de punt van het boorijzer op de plaats waar
geboord moet worden en druk vervolgens de schake-
laar in.
Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft
de beste resultaten. Houd het gereedschap stevig
vast en zorg dat het niet weg slipt.
Oefen geen grotere druk uit op het gereedschap,
wanneer het gat vol raakt met gruis. Laat integendeel
het gereedschap onbelast draaien en verwijder het uit
het gat. Door dit een paar keer te herhalen wordt het
gruis verwijderd.
LET OP:
Wanneer de boor door het beton heenkomt, of wan-
neer de boor op betonijzer stuit, kan het apparaat
gevaarlijk vooruit- of terugschieten. Bewaar daarom
tijdens het boren een goede balans en houdt het
apparaat met beide handen stevig vast.
Afbikken / Beitelen / Slopen
Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap vervolgens in en oefen
slechts zoveel druk uit dat het gereedschap op
dezelfde plaats blijft. Door grote kracht op het gereed-
schap uit te oefenen, verloopt het werk niet sneller.
Kernboor (los verkrijgbaar)
Bij gebruik van een centerboor
Schroef de kernboor vast op de adapter. Installeer deze
vervolgens op dezelfde manier als een boor. (Fig. 6)
Installeer de centerboor. (Fig. 7)
Plaats de kernboor op de betonmuur en schakel het
gereedschap in. Nadat u de kernboor voldoende het
beton hebt ingewerkt, verwijdert u de centerboor, en
ga vervolgens door met boren.
Voor het verwijderen van de kernboor, volgt u de
onderstaande procedure (1) of (2).
(1) Zet de wisselhefboom in de
kernboor op een betonvloer en schakel het
gereedschap in. Door het kloppen raakt de kern-
boor los. (Fig. 8)
(2) Zet de adapter vast. Steek een staaf (optie acces-
soires) in het gat in de kernboor, zoals afgebeeld.
Klop met een hamer op de staaf totdat de kern-
boor is losgeschroefd. (Fig. 9)
positie. Plaats de

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k