Download  Print this page

Advertisement

PROBLEMEN OPLOSSEN EN WAARSCHUWINGEN
 Mijn gamepad werkt niet goed of lijkt niet goed te zijn gekalibreerd:
- Sluit in geval van storingen door interferentie van buitenaf de game af, zet de gamepad uit en koppel
de ontvanger los van de computer of de console. Als u de ontvanger daarna weer aansluit, de gamepad
weer aan zet en de game opnieuw start, zijn de problemen in de meeste gevallen verholpen.
Beweeg nooit de mini-joysticks wanneer u de gamepad aansluit om kalibratieproblemen te voorkomen.
 Ik kan mijn gamepad niet configureren:
- Ga in de game naar het menu met opties voor de controller en de gamepad. selecteer de meest
geschikte configuratie.
- Raadpleeg de handleiding of de online help van de game voor meer informatie.
- U kunt ook de programmeerfunctie van uw gamepad gebruiken om dit soort problemen op te lossen.
 De gamepad blijft trillen op mijn pc:
- Verlaag de intensiteit van de force-effecten in de opties in de gamecontroller of pas deze effecten aan
in het bedieningspaneel van de gamepad.
Wanneer u de gamepad niet meer gebruikt, adviseren wij de POWER-schakelaar (13) van de
gamepad altijd in de OFF-stand te zetten om de batterijen te sparen.
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Mocht u problemen ondervinden met dit product, ga dan naar http://ts.thrustmaster.com en klik op
Technical Support. U hebt daar toegang tot verschillende onderwerpen die u helpen bij het vinden van
oplossingen, zoals de FAQ (veelgestelde vragen) en de meest recente drivers en software. Als het
probleem op die manier niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen met de Thrustmaster
product technical support service (Technical Support).
Per e-mail:
Voordat u gebruik kunt maken van technische ondersteuning per e-mail dient u zich eerst online te
registreren. Met de door u verstrekte informatie kan uw probleem sneller en beter worden opgelost. Klik
op Registration aan de linkerzijde van de pagina Technical Support en volg de aanwijzingen op het
scherm. Indien u reeds geregistreerd bent, vult u de velden Username en Password in en klikt u op
Login.
Per telefoon (als u geen internettoegang hebt):
078 16 60 56
Belgïe
Kosten van interlokaal
gesprek
0900 0400 118
Nederland
Kosten van lokaal
Bedrijfsuren en telefoonnummers kunnen gewijzigd worden. Ga naar http://ts.thrustmaster.com voor de
actuele contactgegevens van Technical Support.
Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00
Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00
(Nederlands)
Van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 20:00
gesprek
(Engels)
5/6

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Thrustmaster T-Wireless 3-in-1 Rumble Force

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: