Download Print this page

AEG MRC 4106 RC Instruction Manual: Tekniske Data; Garanti

Hide thumbs

Advertisement

Legge inn batteri
(Batterier leveres ikke med)
Hvis det skulle oppstå et strømbrudd, eller hvis støpselet trekkes
ut av stikkontakten, beholdes innstillingene dersom du har lagt
inn et reserverbatteri.
1. Åpne batterirommet på undersiden.
2. Legg inn 2 batterier av typen R03 „AAA" 1,5 V. Sørg for at
de ligger riktig vei (se bunnen av batterikammeret)!
3. Lukk batterirommet igjen.
4. Hvis apparatet ikke blir brukt over lengre tid, bør du ta batte-
riet ut av apparatet for å unngå at det "renner ut" batterisyre.
5. Det er ikke tillatt å bruke forskjellige batterityper eller nye og
brukte batterier sammen.
OBS:
Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Brukte
batterier skal leveres på ansvarlige oppsamlingssteder eller
hos en forhandler.
ADVARSEL:
Ikke utsett batterier for sterk varme eller direkte sollys. Kast
aldri batterier på åpen fl amme. Da kan det oppstå eksplos-
jonsfare!
Rengjøring
Trekk ut støpselet før rengjøring.
Rengjør apparatet med en lett fuktig klut uten tilsetningsmid-
ler.
Legg aldri apparatet ned i vann.

Tekniske data

Modell: ................................................................ MRC 4106 RC
Spenningsforsyning:.............................................. 230 V, 50 Hz
Inngangsstrøm:.................................................................... 3 W
Reservebatteri: ............................................2 x 1,5V „R03/AAA"
Frekvensbånd: .................................... UKW / FM 88 ~ 108 MHz
Dette apparatet har blitt testet i henhold til alle aktuelle CE-
retningslinjer som det rammes av, f.eks. elektromagnetisk
toleranse og direktiver om lavspenning. Det er laget i henhold til
dagens nyeste sikkerhetstekniske forskrifter.
Med forbehold om tekniske endringer!
05-MRC 4106 RC AEG 27

Garanti

For apparat som vi har solgt, påtar vi oss en garanti på
24 måneder fra kjøpsdato (kassalapp).
Innenfor garantitiden fjerner vi mangler på apparat eller tilbehør
uten omkostninger hvis manglene skyldes material- eller
produksjonsfeil. Dette gjør vi ved reparasjon eller – etter vår
vurdering – bytting.
Garantiytelser medfører ingen forlengelse av garantitiden, og det
oppstår heller ikke noe krav på en ny garanti på grunn av dette!
Som garantibevis gjelder kjøpsbeviset. Uten dette beviset kan
du ikke få byttet eller reparert apparatet gratis.
I forbindelse med garanti ber vi om at du gir hele apparatet i ori-
ginalemballasjen sammen med kassalappen til din forhandler.
Verken defekter på forbrukstilbehør og slitasjedeler eller reng-
jøring, vedlikehold og utskifting av slitasjedeler går inn under
garantien. Slike ting er derfor kostnadspliktige!
Garantien utgår ved inngrep utenfra.
Etter garantien
Etter at garantitiden har gått ut, kan reparasjoner utføres av den
aktuelle faghandelen eller reparasjonsservice mot betaling.
27
06.03.2007, 12:31:40 Uhr

Advertisement

   Related Content for AEG MRC 4106 RC

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: