Download  Print this page

Ελληνικά (Μετάφραση Των Πρωτότυπων Οδηγιών) - Black & Decker VM2020 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚA
Ενδεδειγμένη χρήση
Ελληνικa
Η ηλεκτρική σκούπα Black & Decker έχει σχεδιαστεί για το
σκούπισμα στεγνών ουσιών. Αυτό το προϊόν προορίζεται
για οικιακή χρήση μόνο.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να
λαμβάνονται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για τον περιορισμό
του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού
προσώπων και υλικών ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε
προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό
το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων
ή προσαρτημάτων όσο και η χρήση της συσκευής
για εργασίες που δε συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο
οδηγιών εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Χρήση της συσκευής
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
πριν τη συνδέσετε ή την αποσυνδέσετε από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα
τραβώντας το καλώδιό της. Κρατήστε το καλώδιο
τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια
και αιχμηρά άκρα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί κατά τη
χρήση, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την
πρίζα. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν
αφαιρέσετε το φις από την πρίζα.
Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν
δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε
εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.
Μετά τη χρήση
Πριν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση και πριν
αλλάξετε, καθαρίσετε, επιθεωρήσετε οποιαδήποτε
τμήματά της, πρέπει πρώτα να τη θέσετε εκτός
λειτουργίας και να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
Όταν δε χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να
φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Τα παιδιά δεν πρέπει
να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.
52
Έλεγχος και επισκευή
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν
κατεστραμμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε αν
υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά σε διακόπτες
και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να επηρεάσει τη
λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν κάποιο εξάρτημά
της έχει καταστραφεί ή παρουσιάζει ελάττωμα.
Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η αντικατάσταση
των τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το καλώδιο
τροφοδοσίας για σημάδια ζημιάς, παλαίωσης
ή φθοράς.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζει
ελάττωμα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι
κατεστραμμένο ή ελαττωματικό, πρέπει να επισκευαστεί
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευής ώστε
να μην προκύψει κίνδυνος. Μην κόβετε το καλώδιο
τροφοδοσίας και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε
μόνοι σας.
Ποτέ μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε εξαρτήματα, άλλα από αυτά
που προσδιορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ασφάλεια τρίτων
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά)
με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις, παρά
μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
Αυτή η συσκευή φέρει διπλή μόνωση, επομένως
δεν απαιτείται σύρμα γείωσης. Ελέγχετε πάντοτε
αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν
που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων της
συσκευής.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker VM2020

This manual is also suitable for:

Vm2020p