Download  Print this page

Suomi (Alkuperäisten Ohjeiden Käännös) - Black & Decker VM2020 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI
Käyttötarkoitus
Suomi
Black & Deckerin pölynimuri on suunniteltu kuivien aineiden
imurointiin. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava
asianmukaisia turvaohjeita, jotta tulipalojen, sähköiskujen,
henkilövahinkojen ja materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Käyttötarkoitus kuvataan ohjeissa. Muiden kuin ohjeissa
suositeltujen lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä
laitteen käyttö muuhun kuin oppaassa suositeltuun
tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Laitteen käyttö
Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin kytket
sen irti verkkovirrasta tai verkkovirtaan.
Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä
johdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
Jos virtajohto vahingoittuu käytön aikana, kytke
se välittömästi irti virtalähteestä. Älä kosketa johtoa,
ennen kuin olet irrottanut sen virtalähteestä.
Kytke laite irti virtalähteestä käyttötaukojen ajaksi sekä
ennen osien asentamista tai irrottamista ja ennen
puhdistusta.
Käytön jälkeen
Sammuta laite ja vedä pistoke irti pistorasiasta,
ennen kuin jätät laitteen ilman valvontaa ja ennen
sen osien vaihtamista, puhdistamista tai tarkastamista.
Kun laitetta ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa
paikassa. Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tarkastus ja korjaus
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa
ole vahingoittuneita tai viallisia osia. Tarkista osien
ja kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka voivat vaikuttaa
laitteen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin osa on vahingoittunut
tai viallinen.
Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat
valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Tarkista ennen käyttöä, että sähköjohto ei ole vaurioitunut,
vanhentunut tai kulunut.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut
tai viallinen.
48
Jos virtajohto on vaurioitunut tai viallinen, se
voidaan korjata vain valtuutetussa Black & Deckerin
huoltoliikkeessä vaaratilanteiden välttämiseksi.
Älä katkaise virtajohtoa äläkä yritä korjata sitä itse.
Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin tässä
käyttöohjeessa erikseen määriteltyjä osia.
Muiden turvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai
aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien
henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi
valvonnan alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen
käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan
vastaavalta henkilöltä.
Lapsia on valvottava ja heitä on estettävä leikkimästä
laitteella.
Sähköturvallisuus
Tämä laite on kaksoiseristetty, joten erillistä
maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että
virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä.
Pölynimuria koskevat lisäturvaohjeet
Varmista aina ennen käyttöä, että pölypussi
ja suodattimet ovat oikein paikoillaan.
Älä käytä laitetta nesteiden keräämiseen.
Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien keräämiseen.
Älä käytä laitetta veden lähellä. Älä upota laitetta veteen.
Pidä moottorin aiheuttama ilmavirta etäällä silmistä
ja kasvoista.
Kun käytät laitetta, pidä lapset ja eläimet turvallisen
matkan etäisyydellä.
Imuroi portaat aina alhaalta ylöspäin. Pidä laite ainakin
yhtä porrasta alempana kuin itse olet.
Älä käytä laitetta ilman, että putkeen on asennettu
imupää tai muu sopiva tarvike.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista.
Älä kosketa pyörivää harjaa. Pidä pyörivä harja pois
johdon läheisyydestä.
Älä käytä vahingoittuneita tarvikkeita.
Käytä vain Black & Deckerin tarvikkeita.
Älä käytä laitetta eläimiin.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker VM2020

This manual is also suitable for:

Vm2020p