Download Print this page

Tiếng Việt - Philips 9000 SERIES S91 SERIES Booklet

Hide thumbs

Advertisement

74
Tiếng Việt
Giớ i thiệ u
Chúc mừng bạn đã mua hà n g và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích
đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại
www.philips.com/welcome.
Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng này, vì hướng dẫn có thông tin về các tính năng
của máy cạo râu này, cũng như một số mẹo giúp cạo râu dễ dàng và thoải mái hơn.
Mô tả tổ n g quá t (Hì n h 1)
1 Nắp bảo vệ cho phụ kiện bàn chải làm sạch
2 Phụ kiện bàn chải làm sạch bấm bật
3 Lược của phụ kiện tạo kiểu râu
4 Phụ kiện tạo kiểu râu bấm bật
5 Phụ kiện đầu tỉa bấm bật
6 Bộ phận cạo dễ tháo ráp
7 Nú t On/off (bậ t /tắ t )
8 Ổ cắm cho phích cắm nhỏ
9 Dấu chấm than
10 Bộ phận nhắc thay thế
11 Chỉ báo sạc pin
12 Biểu tượng khóa du lịch
13 Nhắ c chù i rử a
14 Hệ thống SmartClean
15 Nắp của hệ thống SmartClean
16 Nú t On/off (bậ t /tắ t )
17 Biểu tượng thay thế
18 Biểu tượng làm sạch
19 Biểu tượng sẵn sàng
20 Biểu tượng sạc
21 Mô-đun làm sạch cho hệ thống SmartClean
22 Bộ nguồn
23 Phích cắm nhỏ
24 Giá đỡ vòng giữ
25 Bao da
Phụ kiện đi kèm có thể khác nhau cho những sản phẩm khác nhau. Hộp cho biết
các phụ kiện được đi kèm với thiết bị của bạn.
Ti ng Vi t

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

S90 series