Download Print this page

Bahasa Melayu - Philips 9000 SERIES S91 SERIES Booklet

Hide thumbs

Advertisement

dengan maklumat di bawah, lawati
mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Penjagaan
Pengguna di negara anda.
Pencukur
Masalah
Perkakas tidak
berfungsi
apabila saya
menekan butang
hidup/mati.
Perkakas ini
tidak mencukur
sebaik seperti
sebelum ini.
Punca yang
berkemungkinan
Perkakas masih
dipasang pada
soket dinding. Atas
sebab-sebab
keselamatan,
perkakas tersebut
hanya boleh
digunakan tanpa
kord.
Bateri boleh cas
semula telah habis.
Kunci kembara kini
aktif.
Unit pencukur kotor
atau rosak begitu
sekali sehingga
motor tidak dapat
berjalan.
Kepala pencukur
rosak atau lusuh.

Bahasa Melayu

www.philips.com/support
Penyelesaian
Tanggalkan palam
perkakas dan tekan
butang hidup/mati
untuk menghidupkan
perkakas.
Cas semula bateri (lihat
'Pengecasan').
Tekan butang hidup/mati
selama 3 saat untuk
menyahaktifkan kunci
kembara.
Bersihkan kepala pencukur
dengan menyeluruh atau
gantikannya. Turut lihat
'Rambut atau kotoran
menghalang kepala
pencukur' untuk
mendapatkan perihalan
terperinci cara
membersihkan kepala
pencukur dengan lengkap.
Gantikan kepala pencukur
(lihat 'Penggantian').
69
untuk

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

S90 series