Download Print this page

Suomi - Black & Decker KS900S Manual

Hide thumbs

Advertisement

SUOMI

Käyttötarkoitus
Suomi
Black & Deckerin pistosaha on suunniteltu puun, muovin ja
metallin sahaamiseen. Työkalu on tarkoitettu kotikäyttöön.
Yleiset turvallisuutta koskevat säännöt
Varoitus! Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet.
!
Ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
SÄÄSTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET TULEVAA
KÄYTTÖÄ VARTEN.
Ohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja
akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan, jos
huomiosi suuntautuu muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen tulee sopia pistorasiaan.
Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasiasovittimia maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja
niille sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
f.
Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella
70
(RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen
käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Keskity työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä
käyttäessäsi sähkötyökaluja. Älä käytä
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden,
alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Suojavarusteet, kuten hengityssuojain,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
pienentävät loukkaantumisriskiä, jos niitä käytetään
tilanteen mukaan oikein.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
kytkin on off-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai
kannat sitä. Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat
sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai kytket työkalun
virtajohdon pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain, ennen kuin
käynnistät sahan. Sahan pyörivään osaan kiinni jäänyt
avain voi johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota liian kauas. Seiso aina tukevasti ja
tasapainossa. Tällöin voit paremmin hallita
sähkösahaa yllättävissä tilanteissa.
f.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos sahaan voi kiinnittää purunkerääjän tai -imurin,
tarkista, että se on paikallaan ja että se toimii
kunnolla. Näiden laitteiden käyttö vähentää
pölyhaittoja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja turvallisemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimellä, se on
vaarallinen ja täytyy korjata.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku laitteesta,
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai
siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä
turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun
tahattoman käynnistämisen riskiä.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sahaa sellaisen henkilön

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Ks950sKs900swKs950swKs900slKs950slKs900slw ... Show all