Download Print this page

Advertisement

getting started guide
p
íručka pro zahájení práce
guide de mise en marche
vodič za početak rada
alapvet tudnivalók kézikönyve
poradnik czynno ci wstêpnych
manualul utilizatorului
príručku "začíname s prácou"
vodnik "prvi koraki«
hp LaserJet 1200

Advertisement

   Related Manuals for HP LaserJet 1200

   Summary of Contents for HP LaserJet 1200

 • Page 1

  íručka pro zahájení práce guide de mise en marche vodič za početak rada alapvet tudnivalók kézikönyve poradnik czynno ci wstêpnych manualul utilizatorului príručku “začíname s prácou” vodnik »prvi koraki« hp LaserJet 1200...

 • Page 2

  Any changes or modifications to the printer that are not expressly Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, approved by HP could void the user’s authority to operate this equipment. consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

 • Page 3

  Pregledajte sadržaj paketa. Provjerite da li su priloženi svi dijelovi. Pripremite mjesto za pisač. Postavite na čvrstu, ravnu površinu. Pustite 1) HP LaserJet 1200 serija pisača. 2) Uložak s tonerom (u zaštitnoj vrećici). dovoljno mjesta za zračenje. Na zadnjoj strani pisača mora biti dovoljno prostora 3) Vodič...

 • Page 4

  Regulate the environment. Do not place in direct sunlight. Ensure the environment is free from abrupt temperature or humidity changes. • Temperature—10° to 32.5° C (50° to 91° F). • Relative humidity—20% to 80%. Přizpůsobení prostředí. Neumisťujte zařízení na přímé sluneční světlo. Ujistěte se, že v prostředí...

 • Page 5

  Assembly/Montage Open the toner door. Pull the sides of the door forward until the door Remove the left side panel. 1) Grasp the left side panel using the finger locks in its open position. Leave the door open until step 7. hole.

 • Page 6

  Ne connectez pas le câble à l’ordinateur tant que vous n’avez pas exécuté l’étape 11 (durant l’installation du logiciel). Spojite USB ili paralelni kabel s pisačem. Pisač HP LaserJet 1200 ima USB i Vratite natrag lijevu bočnu ploču. 1) Umetnite izdanke lijeve bočne ploče iza paralelni priključak.

 • Page 7

  Prepare the toner cartridge. Remove the toner cartridge from the plastic Install the toner cartridge. Insert the cartridge into the printer, making bag. Remove the mylar tape by breaking the tab on the left and pulling the sure that the toner cartridge is in position. tape completely out.

 • Page 8

  Close the toner door. The toner cartridge engages when the door is Install the printer trays. 1) Leave the printer media input trays taped closed. together. 2) Slide the complete assembly in at an angle and then down until it fits securely in the printer. 3) Remove the tape and lift off the printer priority media input tray (top tray).

 • Page 9

  1) Place the media into the media input tray. Slide the guides until they are Test the printer. Wait until the ready light is illuminated and press the Go flush with the media. 2) Install the printer priority media input tray. button.

 • Page 10

  Install the printer software. Insert the CD for your software installation or Installing on Windows. 1) Select Software Installation from the autorun go to the Plug and Play section. screen. If autorun does not occur, select Start, select Run, and type x:\setup (where x is the letter of your CD-ROM drive).

 • Page 11

  2) Futtassa az Apple Desktop Printer segédprogramot. 3) Válassza ki az I/O kábelt a számítógéphez, és indítsa újra a gépet. a HP nyomtatót (USB). 4) Kattintson a Módosítás pontra. 5) Válassza ki a HP LaserJet. 6) Kattintson az Automatikus beállítások lehetőségre, majd a Létrehozás parancsra.

 • Page 12

  Felicitări! Imprimanta HP LaserJet 1200 este gata de folosire. Dacă aţi avut Depanarea imprimantei. 1) Dacă indicatoarele luminoase nu se aprind, probleme cu instalarea , consultaţi atât capitolele din ghidul electronic al verificaţi cablul de alimentare, apoi apăsaţi pe butonul de pornire Go.

 • Page 13

  DIMM, if necessary. 4) If all lights are on, unplug the printer, wait or check for media jams. 5 minutes, plug it back in, and retry. If errors still exist, call HP Customer Support. 2) Bliká-li dolní indikátor, zkontrolujte, zda je správně nainstalována tonerová...

 • Page 14

  Plug & Play Installing on Windows 98 and Millennium (USB). 1) Connect the I/O 5) Select Specify a location, then type x:\98Me_USB\ (where x is the cable to the computer. 2) Reboot the computer. 3) In the Add New letter of your CD-ROM drive). 6) Follow the instructions on your screen. Hardware wizard, click Next.

 • Page 15

  Installing on Windows 2000 (USB). 1) Connect the I/O cable to the 5) Select Specify a location. 6) Under Copy manufacturer’s files from, computer. 2) Reboot the computer. 3) In the Found New Hardware wizard, type x:\2000\ (where x is the letter of your CD-ROM drive), and click OK. click Next.

 • Page 16

  Installing on Windows 9X and Millennium (Parallel). 1) Connect the I/O 4) Select Search for the best driver for your device (recommended), cable to the computer. 2) Reboot the computer. 3) When the Installation and click Next. 5) Select Specify a location, then type x:\9xMe_LPT\ Wizard appears, click Next.

 • Page 17

  Installing on Windows NT (Parallel). (Note: You must have administrator Installing on Windows 2000 (Parallel). 1) Connect the I/O cable to the privileges.) 1) When the Installation wizard appears, click Software computer. 2) Reboot the computer. 3) In the Found New Hardware wizard, Installation.

 • Page 18

  5) Select Specify a location. 6) Under Copy manufacturer’s files from, type x:\2000\ (where x is the letter of your CD-ROM drive), and click OK. 7) Click Next. 8) Follow the instructions on your screen. 5) Zkontrolujte položku Specify a location (Jiné umístění:). 6) V položce Copy manufacturer’s files from (Odkud kopírovat soubory výrobce) zadejte x:\2000\ (kde x je písmeno označující...

 • Page 20

  Software Installation...

 • Page 21

  Windows 2000 (USB)

 • Page 27

  486 mm...

 • Page 28

  2001 Hewlett-Packard Co. *C7044-90925* *C7044-90925* www.hp.com/support/lj1200 C7044-90925...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: