Download Print this page

Siemens ADM-Q12 Installation Manual page 10

Motion detector
Hide thumbs

Advertisement

nl
Gebruiksaanwijzing
ADM-Q12 Bewegingsdetector
De detector herkent bewegingen in de
bewaakte ruimte
7
en genereert alarm.
Deze reageert het beste op bewegingen
in pijlrichting
B / D. De breekbewaking
7
herkent het bruut verwijderen van de
detector.
Voorwaarden
De installatie moet door personen met
vakkennis en met inachtneming van de
geldende voorschriften plaatsvinden.
De detector is uitsluitend
voor binnen bedoeld.
Plaatsingsinstructies
respecteren.
Openen van de detector
1. Controleer de leveringsomvang
2. Schuif de schroefafdekking
omhoog en maak de schroef
3. Trek het deksel
2
D van de behuizing
van de bodem
2
C.
Monteren van de detector
1. Monteer de detectorbodem
volgt:
7
Bevestigingstype
A / B bepalen
4
(zie ook optie montageklem).
8
Drie bevestigingsgaten uitbreken.
9
Opening voor kabeldoorvoering
uitbreken.
10 Detectorbodem op de voorgestelde
hoogte monteren.
De detectorbodem moet met
twee schroeven
de breekbewaking met één
schroef
4
C worden
bevestigd.
2. Maak de aansluitingen voor voeding,
alarm en sabotage volgens de aanwezige
opties op het paneel
8
.
Let op de End-of-Line
gebruiksrichtlijnen voor de
vereenvoudigde installatie
met het End-of-Line (EOL)
concept
5
E /
3. Zet het deksel
2
D weer op de
detectorbodem
C en bevestig het met
2
de schroef
B. Schuif de
2
schroefafdekking
2
A omlaag.
Programmering
Om de instellingen aan de toepassing
aan te passen, de jumpers in de
betreffende posities zetten:
LED aan / uit
LED
AUTO
ON
LED
AUTO
ON*
* Fabrieksinstelling
PIR gevoeligheid
PULSE
1P*
6
2P
PULSE
1P
1
.
2P
A
2
* Fabrieksinstelling
B los.
2
Onderdrukking kleine dieren
PET
12kg*
30kg
2
C als
PET
12kg
30kg
* Fabrieksinstelling
Gevoeligheidsinstelling
4
D
-
*
A / B en
4
* Fabrieksinstelling middelste positie
(gezichtsveld 12 meter)
Looptest
Zet de LED jumper
alarmcentrale in de modus Looptest. Let
op de LED .
Voer de looptest op het genereren van
alarm in de gehele actieradius
detector uit.
Opties
9
.
Gordijn lenzen set AO-C25
De set maakt het mogelijk de actieradius
voor een smal gordijn vast le leggen
volgens
Maak de aanwezige lens los aan de
posities
af. Steek de adapter
en druk de gordijn lens vast.
A
5
LED toont alleen
bewegingen in de modus
Looptest.
LED brandt bij
bewegingsdetectie.*
5
B
Hoge gevoeligheid, voor
rustige omgevingen.*
Lage gevoeligheid, voor
onrustige omgevingen.
5
C
Onderdrukt het alarm voor
dieren met een gewicht tot
12 kg.*
Onderdrukt het alarm voor
dieren met een gewicht tot
30 kg.
D
5
Draai de potentiometer
+
(5D) in de gewenste
positie om de detector aan
de grootte van de ruimte
en het gezichtsveld aan te
passen.
A op ON of zet de
5
7
van de
D.
7
5
F en trek deze van de detector
C in de detector
3
- 10 -
Witlicht filter AO-WL10k
Het witlicht filter is nodig bij extreme
witlicht interferenties (> 4000 lux).
Maak de aanwezige lens los aan de
posities
F en trek deze van de detector
5
af. Steek de adapter
3
B in de detector
en druk de lens weer vast.
Montageklem wand & plafond
Montageklem AZ-MBG2
detector schroeven, zo kan de detector
± 45° worden gedraaid. (Plafondmontage
B en wandmontage
C)
10
10
Technische gegevens
Actieradius
volumetrisch
B
7
Actieradius
gordijn
7
D
Aansluitingen
draden en EOL
module mogelijk)
Voedingsspanning
Max. rimpel
Stroomopname
Stroomlimiet
Alarmuitgang
Opent bij alarm
Houdtijd alarm
Sabotagecontact
Opent bij alarm
Stuuringang
Zelftest – Storing
Zelftest tijd
Onderdrukking
kleine dieren
EMC-stabiliteit tot
2 GHz
Werktemperatuur
-10 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur
-20 °C ... +60 °C
Luchtvochtigheid
EN 60721
Bescherming
behuizing
EN 60529,
EN 50102
nl
10
10
A op de
12 m
20 m
Voeding (2x)
Alarm (2x)
Sabotage (2x)
(aansluitingen
met 2 of 4
9,6 ... 16 V
DC
(12 V
DC
nominaal)
1 V
SS
Max. 17 mA
Max. 0.9 A
2 ... 3 s
Looptest
(in: +12V)
Rood LED: in
Alarm relais:
opent
60 ± 5 s
< 12 kg
< 30 kg
> 10 V/m
< 85 % rF
niet
condenserend
IP41 / IK02

Advertisement

loading

  Related Manuals for Siemens ADM-Q12