Download  Print this page

Åtgärder Vid Störningar; Tekniska Data - Kärcher SV 1802 Manual

Hide thumbs

Advertisement

 HEPA-filter kan införskaffas hos aukto-
riserad kundtjänst.
Åtgärder vid störningar
Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan
åtgärda med hjälp av fölande översikt. Om
du inte är säker eller om fel uppkommer
som inte finns med här bör du ta kontakt
med en auktoriserad kundtjänst.
Sugfunktionen startar inte
Nätspänning saknas.
 Kontrollera stickkontakt och vägguttag.
Sugeffekt minskar
Stopp i munstycke, sugslang eller
sugrör.
 Rengör vattenfilterinsatsen. Åtgärda
eventuellt stopp i rör och tillbehör.
 Byt vatten i vattenfilterbehållaren.
HEPA-filter förbrukat.
 Byt ut HEPA-filtret.
Rengöringseffekt minskar
Vatten i vattenfilterbehållaren mycket
smutsigt
 Byt vatten i vattenfilterbehållaren.
Vatten tränger ut vid uppsugning av
Nivåvakten är blockerad.
 Rengör locket på vattenfilterbehållaren.
Dammsugaren suger inte
Åtgärd av nivåvakten.
 Stäng av dammsugaren, återställ kor-
rekt vattennivå i tanken och starta ap-
paraten på nytt.
Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals
100
vätskor

Tekniska data

Elanslutning
Spänning
Skyddsgrad
Skyddsklass
Prestanda
Tankens upptagningseffekt 1250 W
Märkeffekt turbin
Ångtryck max.
Uppvärmningstid per liter
vatten
Ångmängd max.
Påfyllningsmängd
Ångpanna
Vattenfilterbehållare
Mått
Längd
Bredd
Höjd
Vikt (utan tillbehör)
Med reservation för tekniska ändringar!
– 12
SV
220-240
V
1~50
Hz
IP X4
I
1050 W
0,4 MPa
10 Minuter
80 g/min
1,2 l
1,2 l
500 mm
330 mm
330 mm
8,9 kg

Advertisement

Chapters

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Sv 1902

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: