Download Print this page

Advertisement

HP LaserJet M3027/M3035 MFP
Getting Started Guide
Upute za početak korištenja
Píručka Začínáme
Alapvet tudnivalók kézikönyve
Podrczna instrukcja obsługi
Ghid de iniiere
Príručka k začiatku práce
Priročnik za začetek uporabe

Advertisement

   Related Manuals for HP LaserJet M3027

   Summary of Contents for HP LaserJet M3027

 • Page 1

  HP LaserJet M3027/M3035 MFP Getting Started Guide Upute za početak korištenja Píručka Začínáme Alapvet tudnivalók kézikönyve Podrczna instrukcja obsługi Ghid de iniiere Príručka k začiatku práce Priročnik za začetek uporabe...

 • Page 2: Fcc Regulations

  The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

 • Page 3

  Overview Pregled Pehled Prezentare general Przegld Áttekintés Pregled Prehad Prepare the site. Pripremanje mjesta za postavljanje. Píprava místa. A készülék helyének elkészítése. Przygotowanie miejsca. Pregtirea locului de amplasare Príprava miesta. Pripravite delovno mesto. Unpack the device. Raspakiravanje uređaja. Rozbalení zaízení. A készülék kicsomagolása.

 • Page 4

  Prepare the site. Przygotowanie miejsca. Pripremanje mjesta za postavljanje. Pregtirea locului de amplasare Píprava místa. Príprava miesta. A készülék helyének elkészítése. Pripravite delovno mesto. Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area to position the device. Za postavljanje uređaja odaberite čvrstu površinu bez prašine u dobro prozračenoj prostoriji. Pro umístní...

 • Page 5

  Rozpakowanie urzdzenia. Unpack the device. Raspakiravanje uređaja. Despachetarea dispozitivului Rozbalení zaízení. Vybalenie zariadenia. A készülék kicsomagolása. Napravo vzemite iz embalaže. Slide the box off the device. Skinite kutiju s uređaja. Sejmte ze zaízení krabici. Emelje le a dobozt a készülékrl. Zsu...

 • Page 6

  Umetnite ladicu za papir 3 (samo HP LaserJet M3035xs MFP). Nainstalujte zásobník 3 (pouze model HP LaserJet M3035xs MFP). Helyezze be a 3. papírtálcát (csak HP LaserJet M3035xs MFP esetében). Zainstaluj podajnik papieru 3 (tylko w modelu HP LaserJet M3035xs MFP).

 • Page 7

  You are done unpacking the device. Now proceed to the next step: Preparing the hardware. Uspješno ste raspakirali uređaj. Prijeđite na sljedeći korak: Pripremanje hardvera. Práv jste dokončili rozbalení zaízení. Pokračujte dalším krokem: Píprava hardwaru. Ezzel befejezte a készülék kicsomagolását. Folytassa a következ lépéssel: A készülék elkészítése. Rozpakowywanie urzdzenia zostało zakoczone.

 • Page 8

  Prepare the hardware. Przygotowanie urzdzenia. Pripremanje hardvera. Pregtirea hardware-ului Píprava hardwaru. Príprava hardvéru. A készülék elkészítése. Pripravite strojno opremo. Attach the control panel overlay (if necessary). Postavite masku na upravljačku ploču (prema potrebi). Pipevnte pekryvný segment ovládacího panelu (v pípad poteby). Ha szükséges, helyezze fel a kezelpanel ellapját.

 • Page 9

  Remove the print cartridge packaging. Uklonite ambalažu sa spremnika za tintu. Odstrate obalový materiál z tiskové kazety. Távolítsa el a festékkazetta csomagolását. Wyjmij kaset drukujc z opakowania. Înlturai ambalajul cartuşului de tiprire. Odstráte obal tlačovej kazety. Odstranite embalažo tiskalne kartuše. Install the cartridge.

 • Page 10

  Open the trays. Otvorite ladice. Otevete zásobníky. Nyissa ki a tálcákat. Otwórz podajniki. Deschidei tvile. Otvorte zásobníky. Odprite pladnja. Remove the cardboard from Tray 2. Izvadite karton iz ladice 2. Odstrate karton ze zásobníku 2. Távolítsa el a kartonpapírt a 2. tálcából. Zdejmij karton z podajnika 2.

 • Page 11

  Close the trays. Zatvorite ladice. Zavete zásobníky. Zárja be a tálcákat. Zamknij podajniki. Închidei tvile. Zatvorte zásobníky. Zaprite pladnja. Conectai cablul de reea. Connect the network cable. Pripojte siet’ový kábel. Priključite mrežni kabel. Priključite omrežni kabel. Pipojte sít’ový kabel. Csatlakoztassa a hálózati kábelt. Podłcz kabel sieciowy.

 • Page 12

  Connect the power cord. Priključite kabel za napajanje. Pipojte napájecí kabel. Csatlakoztassa a tápkábelt. Podłcz przewód zasilajcy. Conectai cablul de alimentare. Pripojte napájací kábel. Priključite napajalni kabel. Turn on the device. The control panel lights will alternate before Ready appears on the display. Uključite uređaj.

 • Page 13

  Set up the control panel. Ustawianie panelu sterowania. Postavljanje upravljačke ploče. Configurarea panoului de control Nastavení ovládacího panelu. Nastavenie ovládacieho panela. A kezelpanel beállítása. Nastavite nadzorno ploščo. Set language, date, time, and fax settings (if necessary). If prompted, select your language, the date, and the time. Follow the instructions on the control panel.

 • Page 14

  Set the media size and type for the input trays. At the control panel, touch Supplies Status, and then touch Trays. Touch the name of the tray, and touch Modify to change the media size or type for the tray. Postavljanje veličine i vrste medija za ulazne ladice.

 • Page 15

  •Find the IP address. On the control panel, scroll to and touch Administration, touch Information, touch Configuration Page, and then touch Print to print the Jetdirect configuration page. The IP address is on the Jetdirect page, under “TCP/IP”. Note: You might need to assign an IP address depending on the type of network that is installed.

 • Page 16

  Note: If the address location displays a series of zeros, make sure that you are connected to the network and reprint the configuration page. Napomena: Ako se u lokaciji adrese nalazi niz nula, provjerite jeste li spojeni na mrežu i ponovo ispišite konfiguracijsku stranicu.

 • Page 17

  Configure the IP address. On the control panel, scroll to and touch Administration. Scroll to and touch Initial Setup, and then Networking and I/O. Touch Embedded Jetdirect, TCP/IP, and IPV4 SETTINGS. Touch CONFIG METHOD, make sure it is set to MANUAL, and touch Save. Touch MANUAL SETTINGS, and then enter the IP ADDRESS, SUBNET MASK, and DEFAULT GATEWAY.

 • Page 18

  You are done with the setup of the control panel. Now move to your computer and proceed with: Install the software. Završili ste postavljanje upravljačke ploče. Prijeđite na računalo i nastavite s: Instaliranje softvera. Práv jste dokončili nastavení ovládacího panelu. Pesute se k počítači a pokračujte krokem: Instalace softwaru. Ezzel befejezte a kezelpanel beállítását.

 • Page 19: Install The Software

  Install the software. Instalacja oprogramowania. Instaliranje softvera. Instalarea software-ului. Instalace softwaru. Inštalácia softvéru. A szoftver telepítése. Namestite programsko opremo. Before installation, close all unnecessary software programs. Prije instalacije zatvorite sve nepotrebne programe. Ped zahájením instalace ukončete všechny nepotebné programy. Telepítés eltt zárjon be minden felesleges programot. Przed rozpoczciem instalacji zamknij wszystkie niepotrzebne aplikacje.

 • Page 20

  Install software. 1) Insert the CD that came with the printer. 2) On the welcome screen, click Install Printer. The Setup Wizard appears. 3) Follow the on screen instructions. Note: If the welcome screen does not appear, click Start and then click Run. Type X:SETUP, where X corresponds to the CD-ROM drive letter, and then click OK. Instaliranje softvera.

 • Page 21

  Connect the USB cable to the computer. Spojite USB kabel s računalom. Pipojte k počítači kabel USB. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez. Podłcz kabel USB do komputera. Conectai cablul USB la computer. Pripojte kábel USB k počítaču. V računalnik priključite kabel USB. 1) Click Finish.

 • Page 22

  Connect to a Macintosh computer. Connect a USB cable between the device and the computer. Note: HP does not recommend using USB hubs. Use a USB cable that is no longer than 2 meters (6.5 feet). Spajanje na računalo s operativnim sustavom Macintosh. Pisač i računalo spojite USB kabelom. Napomena: HP ne preporučuje upotrebu USB čvorišta.

 • Page 23

  1) From Apple System Preferences (available on the Apple pull-down menu or in the dock), click the Print & Fax icon and then click the Printing tab at the top of the window. 2) To add your new printer, click the ‘+’ icon to launch the Printer Browser.

 • Page 24

  1) From the Printer Browser window, select the HP printer. For Mac OS X V10.4: If HP software is installed, the printer software should be automatically configured. 2) Click Add to create a printer queue. You are prompted to configure the installable options manually. Note: Mac OS X V10.2 and V10.3 might require you to manually select the printer model from the Printer Model drop-down list.

 • Page 25

  Odpravljanje težav, ki je na koncu teh navodil. You are done installing your software. Congratulations! You are ready to use your HP printer. Završili ste s instalacijom softvera. Čestitamo! Možete početi s korištenjem HP pisača.

 • Page 26: Install The Send Fax Driver

  Install the send fax driver. Instaliranje upravljačkog programa za slanje faksa. Instalace ovladače pro odesílání fax. A faxillesztprogram telepítése. Instalacja sterownika wysyłania faksów. Instalarea driverului de trimitere a faxurilor Inštalácia ovládača na odosielanie faxov. Namestite gonilnik za pošiljanje faksov. Install send fax driver. If the fax driver was not installed previously, it can be installed now. 1) Insert the CD that came with the device.

 • Page 27

  Use the Scan Setup Wizard to set up Send to Folder. Pomoću Scan Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje skeniranja) postavite opciju Send to folder (Šalji u mapu). Použití Prvodce nastavením skenování k nastavení možnosti Odeslání do složky. A Lapbeolvasó-beállító varázsló segítségével állítsa be a Küldés mappába funkciót. Konfigurowanie funkcji wysyłania do folderu za pomoc...

 • Page 28

  A) Deschidei serverul Web íncorporat deschizând un browser Web şi introducând adresa IP sau numele de gazd al produsului ín fereastra pentru URL. Adresa IP poate fi gsit pe Configuration Page (Pagin de configurare), pe care ai tiprit-o la pasul 22. B) Facei clic pe fila Digital Sending (Trimitere digital). C) În coloana din stânga, facei clic pe Send to Folder (Trimitere la folder).

 • Page 29

  • Název hostitele nebo adresu IP e-mailového serveru SMTP, který chcete použít. Poznámka: Výše uvedené položky obvykle naleznete v e-mailové aplikaci na kartách Pedvolby nebo Nástroje. • Cesty k upednostovaným složkám pro funkci odeslání do složky (pouze model HP LaserJet M3035 MFP). • Název hostitele nebo adresu IP produktu.

 • Page 30

  Not: Elementele de mai sus se gsesc de obicei ín filele Preferences (Preferine) sau Tools (Instrumente) ale aplicaiilor de e-mail. • Cile de folder preferate pentru caracteristica de trimitere la folder (numai la HP LaserJet M3035 MFP). • Numele de gazd sau adresa IP a produsului.

 • Page 31

  Set up Send to Folder. A) To set up a Shared folder on your computer or network drive, right click on the folder you would like to share. Click Sharing and Security... and follow the instructions there. B) Open the Embedded Web server by opening a Web browser and typing the product IP address or hostname in the URL window.

 • Page 32

  Configurarea caracteristicii de trimitere la folder. A) Pentru a configura un folder partajat pe computer sau pe o unitate din reea, facei clic dreapta pe folderul pe care dorii s íl partajai. Facei clic pe Sharing and Security... (Partajare şi securitate) şi urmai instruciunile de acolo. B) Deschidei serverul Web íncorporat deschizând un browser Web şi introducând adresa IP sau numele de gazd...

 • Page 33

  Set up E-mail Settings. A) Open the Embedded Web server by opening a Web browser and typing the product IP address or hostname in the URL window. The IP address can be found on the Configuration Page you printed in Step 22. B) Click the Digital Sending tab and complete the information under General Settings: name, E-mail address, phone number, and location.

 • Page 34

  Configurarea setrilor de e-mail. A) Deschidei serverul Web íncorporat deschizând un browser Web şi introducând adresa IP sau numele de gazd al produsului ín fereastra pentru URL. Adresa IP poate fi gsit pe Configuration Page (Pagin de configurare), pe care ai tiprit-o la pasul 22. B) Facei clic pe fila Digital Sending (Trimitere digital) şi completai informaiile de la General Settings (Setri generale): name (nume), E-mail address (adres...

 • Page 35

  Congratulations! The device is ready to use. The user guide is located on the CD and in the HP Easy Printer Care Software. Note: Save the boxes and the packing material in case you need to transport the device. Čestitamo! Uređaj je spreman za upotrebu. Korisnički priručnik nalazi se na CD-u i u HP Easy Printer Care softveru.

 • Page 36

  Register your device. Register at www.register.hp.com. This is the quickest and easiest way for you to register to receive the following information: technical support updates, enhanced support options, ideas for and ways to use your new HP device, and news about emerging technologies.

 • Page 37: Troubleshooting

  Troubleshooting Area Symptom Cause/Remedy Control-panel display Blank Make sure that the power cable is connected to a working power outlet. Make sure that the device is turned on. See page 10 for more information. If the status lights on the left side of the control panel are functioning, check the display contrast by using the brightness-adjustment wheel.

 • Page 38

  If “Operational/Enabled” is not listed, it might be disabled or there might be a problem with the fax hardware. See the HP LaserJet Fax Accessory 300 User Guide for more information. Fax configured but not sending fax Make sure to use the phone cord that came with the device.

 • Page 39

  Rješavanje problema Područje Simptom Uzrok/rješenje Zaslon upravljačke ploče Prazan Provjerite je li kabel za napajanje priključen u funkcionalnu zidnu utičnicu. Provjerite je li uređaj uključen. Za više informacija pogledajte stranicu 10. Ako indikatori statusa s lijeve stane upravljačke ploče rade, provjerite kontrast zaslona pomoću kotačića za podešavanje svjetline.

 • Page 40

  “Operational/Enabled” (Funkcionalan/omogućen), faks je možda onemogućen ili postoji problem s hardverom faksa. Za dodatne informacije pogledajte HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (Korisnički priručnik za HP LaserJet analogni faks dodatak 300). Faks je konfiguriran, ali neće slati faksove Morate koristiti telefonski kabel isporučen s uređajem.

 • Page 41

  ešení problém Oblast Píznak Píčina/Náprava Zobrazení na ovládacím panelu Prázdný Ujistte se, že je kabel napájení pipojen do funkční zásuvky ve zdi. Ujistte se, že je zaízení zapnuté. Další informace naleznete na stran 10. Pokud indikátory stavu na levé stran ovládacího panelu fungují, zkontrolujte kontrast pomocí...

 • Page 42

  Pokud se nezobrazí možnost „Funkční/povoleno“, pravdpodobn je modem zakázán nebo došlo k problému s hardwarem faxu. Další informace naleznete v uživatelské píručce HP LaserJet Fax Accessory 300 User Guide. Fax je nakonfigurován, ale neodesílá Zkontrolujte, zda používáte telefonní kabel dodávaný...

 • Page 43

  Hibaelhárítás Terület Jelenség Ok/Megoldás Kezelpanel kijelzje Üres Ellenrizze, hogy a tápkábel mköd fali aljzathoz van-e csatlakoztatva. Ellenrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. További tudnivalókat a 10. oldalon talál. Amennyiben a kezelpanel bal oldalán lév állapotjelz fények mködnek, a fényer-szabályozó tárcsa segítségével ellenrizze a kijelz...

 • Page 44

  állapotát a faxkellék oldalon. Ha a „Mködik/Engedélyezett” szöveg nem szerepel az oldalon, elfordulhat, hogy az eszköz le van tiltva, vagy probléma van a fax hardverével. További információt a HP LaserJet Fax Accessory 300 használati útmutatójában talál. A fax konfigurálva van, de nem küld Gyzdjön meg arról, hogy a készülékhez kapott...

 • Page 45

  Rozwizywanie problemów Obszar Symptom Przyczyna/Rozwizanie Wywietlacz panelu sterowania Puste Upewnij si, e przewód sieciowy jest podłczony do działajcego gniazda sieciowego. Upewnij si, e urzdzenie jest włczone. Wicej informacji mona znaleć na stronie 10. Jeli działaj kontrolki stanu znajdujce si po lewej stronie panelu sterowania, sprawd...

 • Page 46

  Jeli nie jest wywietlany stan Sprawny/Włczony, faks moe być wyłczony lub wystpił problem z urzdzeniem faksu. Wicej informacji mona znaleć w instrukcji obsługi faksu HP LaserJet 300. Faks jest skonfigurowany, ale nie wysyła Upewnij si, e korzystasz z przewodu telefonicznego faksów.

 • Page 47

  Depanare Domeniu Simptom Cauz/Remediu Afişajul panoului de control Asigurai-v c ai conectat cablul de alimentare la o priz funcional. Asigurai-v c dispozitivul este pornit. Pentru informaii suplimentare, consultai pagina 10. Dac indicatoarele luminoase de stare din partea stâng a panoului de control funcioneaz, verificai contrastul afişajului folosind rola de reglare a luminozitii.

 • Page 48

  „Operational/Enabled” (Operaional/Activat), este posibil s fie dezactivat sau s fie o problem la hardware-ul faxului. Pentru informaii suplimentare, consultai Ghidul utilizatorului pentru accesoriul 300 de fax analogic pentru imprimanta HP LaserJet. Faxul este configurat, dar nu trimite faxuri Asigurai-v c folosii cablul telefonic livrat ímpreun cu dispozitivul.

 • Page 49

  Riešenie problémov Oblast’ Príznak Príčina/odstránenie Displej ovládacieho panela Prázdny Skontrolujte, či je elektrický kábel pripojený k funkčnej elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. alšie informácie nájdete na strane 10. Ak indikátory stavu na avej strane ovládacieho panela fungujú, pomocou kolieska na nastavenie jasu skontrolujte kontrast.

 • Page 50

  Ak nevidíte položku Operational/ Enabled (Pripravené na prevádzku/Povolené), možno je zakázaný alebo ide o problém s hardvérom faxu. alšie informácie nájdete v príručke HP LaserJet Fax Accessory 300 User Guide (Používateská príručka k faxovému príslušenstvu HP LaserJet 300).

 • Page 51

  Odpravljanje težav Funkcija Znaki Vzrok/odprava Zaslon nadzorne plošče Prazen Preverite, ali je napajalni kabel priključen na delujočo napajalno vtičnico. Preverite, ali je naprava vklopljena. Dodatne informacije glejte na strani 10. Če lučke stanja na levi strani nadzorne plošče delujejo, preverite kontrast zaslona s kolescem za nastavitev osvetlitve. Gumb na zaslonu na dotik postane siv z Preverite, ali je ključavnica optičnega bralnika odklenjena.

 • Page 52

  Če na seznamu ni »Operational/Enabled« (Delovanje/omogočeno), je delovanje morda onemogočeno ali pa je težava pri strojni opremi faksa. Dodatne informacije glejte v Uporabniškem priročniku HP LaserJet Fax Accessory 300. Faks je konfiguriran, vendar ne pošilja Preverite, ali uporabljate telefonski kabel, ki je priložen...

 • Page 56

  © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com *CB414-91012* *CB414-91012* CB414-91012...

This manual also for:

Laserjet m3035

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: