Download Print this page

Reiniging En Onderhoud - Black & Decker DV60XXY Manual

Hide thumbs Also See for DV60XXY:

Advertisement

NEDERLANDS
worden vermeld. Deze risico's kunnen
zich voordoen als gevolg van
onoordeelkundig gebruik, langdurig
gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in
acht worden genomen en de
veiligheidsvoorzieningen worden
geïmplementeerd, kunnen bepaalde
risico's niet worden vermeden. Deze
omvatten:
Verwondingen die worden
veroorzaakt door het aanraken van
draaiende of bewegende
onderdelen.
Verwondingen die worden
veroorzaakt bij het vervangen van
onderdelen, bladen of accessoires.
Verwondingen die worden
veroorzaakt door langdurig gebruik
van het gereedschap. Als u langere
periodes met het gereedschap
werkt, is het raadzaam om
regelmatig een pauze in te lassen.
Gehoorbeschadiging.
Gezondheidsrisico's als gevolg van
het inademen van stof dat door
gebruik van het gereedschap wordt
veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het
werken met hout, vooral eiken,
beuken en MDF).
Gebruik
Laad de accu vóór het eerste gebruik
gedurende ten minste 16 uur op.
Plaats het apparaat op de
laadhouder als dit niet wordt
gebruikt.
De accu opladen (fig. C)
Voer de volgende handelingen uit
voordat u de accu oplaadt:
Schuif de zuigbuisverlenging (1)
helemaal terug in de zuigbuis (2).
Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld. De accu wordt niet
opgeladen als de aan/uit-schakelaar
(4) in de aan-stand staat.
Plaats het apparaat zoals
weergegeven op de laadhouder (7).
Plaats de lader in het stopcontact.
Schakel zonodig de netspanning in.
38
De oplaadindicator (5) gaat branden.
Laat het apparaat ten minste 16 uur
opladen.
Tijdens het opladen kan de lader warm
worden. Dit is normaal en wijst niet op
een probleem. Het apparaat kan voor
onbepaalde tijd met de lader verbonden
blijven. De oplaadindicator (5) blijft
branden zo lang het apparaat zich op de
laadhouder bevindt en de lader op het
stopcontact is aangesloten.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 10 °C of
boven 40 °C.
Zuigbuis verstellen (fig. D)
U kunt de zuigbuis (2) langer maken
door de zuigbuisverlenging (1) uit te
trekken totdat deze vastklikt.
U kunt de verlenging (1) inschuiven
door op de pijl (12) te drukken en de
verlenging (1) terug te schuiven in de
zuigbuis (2).
In- en uitschakelen (fig. E & F)
Schuif de aan/uit-schakelaar (4) naar
voren om het apparaat in te
schakelen.
Schuif de aan/uit-schakelaar (4) naar
achteren om het apparaat uit te
schakelen.
DV1205 & DV9605: zuigkracht
optimaliseren (fig. G)
Voor een optimale zuigkracht moeten de
filters tijdens het gebruik regelmatig
worden gereinigd.
Schuif de filterreinigingsknop (6) een
aantal keer naar boven en naar
beneden om het stof waarmee de
filters (10 & 11) verstopt zitten, los te
kloppen.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing! Reinig de filters
regelmatig (10 & 11).
Zuigbuis en filters reinigen (fig. H - K)
De filters zijn herbruikbaar en moeten
regelmatig worden gereinigd.
Druk op de ontgrendelingsknop (3)
en verwijder de zuigbuis (2).
Maak de zuigbuis leeg (2) (fig. I).
Draai de filters (10 & 11) rechtsom
om ze te verwijderen (fig. J).

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv96xxyDv12xxyDv72xxy