Download  Print this page

Algemene Informatie; Technische Informatie - Black & Decker BXVC15PE Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4 ALGEMENE INFORMATIE (PAGINA 3)
4.1
Gebruik van de handleiding
Deze handleiding is een geïntegreerd onderdeel van het apparaat; bewaar
hem voor latere raadpleging. Lees hem vóór de installatie en het gebruik
aandachtig door. Bij overdracht van het apparaat is de oude eigenaar
verplicht om de handleiding aan de nieuwe eigenaar te overhandigen.
4.2
Levering
Het apparaat wordt gedeeltelijk gedemonteerd in een kartonnen doos
geleverd.
De samenstelling van de levering staat afgebeeld in fig. 1
4.2.1 Bijgevoegde documentatie
D1 Gebruiks- en onderhoudshandleiding
D2 Veiligheidsvoorschriften
D3 Conformiteitsverklaring
D4 Garantiebepalingen
4.3
Verwerking van het verpakkingsmateriaal
De materialen waaruit de verpakking bestaat, vormen geen bedreiging
voor het milieu, maar zullen wel gerecycled of verwerkt moeten worden
in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in het land
van gebruik.
5 TECHNISCHE INFORMATIE (PAGINA 3)
5.1
Beoogd gebruik
Het apparaat is bestemd voor gebruik als multifunctionele stofzuiger,
conform de beschrijvingen en veiligheidswaarschuwingen in deze
gebruiksaanwijzing.
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor
commerciële of industriële doeleinden.
Het apparaat voldoet aan de normen IEC 60335-1 en IEC 60335-2-2.
5.2
Bediener
Voor de identificatie van de bediener belast met het gebruik van het
(professionele of niet-professionele) apparaat verwijzen wij naar het
pictogram in fig. 1.
5.3
Hoofdbestanddelen:
A1 Startinrichting
A2 Zuigaansluiting
A3 Blaasaansluiting
A4 Handgreep
A5 Kabelhaak (waar voorzien)
A6 Sluitclips
A7 Elektriciteitskabel met stekker
A8 Zwenkwieltjes
A9 Reservoir stofzuiger
A10 Deksel met motor
A11 Accessoirehouder (waar voorzien)
A12 Afvoerplug vloeistoffen (waar voorzien)
C1 Extra contactdoos voor elektrisch gereedschap (waar voorzien)
5.3.1 Accessoires (indien voorzien in de levering - zie fig. 1).
B1
Filterhouder
B2
Gaasfilter
B3
Slang
B4
Adapter voor elektrisch
gereedschap
B5
Buis
B6
Mondstuk voor vloeren
5.4
Beveiligingen
- Startinrichting (A1)
De startinrichting voorkomt het ongewenste starten van het apparaat.
- Thermische beveiliging: in geval van overbelasting zal deze beveiliging
(Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing)
B6a
Opzetstuk voor poeders
B6b
Opzetstuk voor vloeistoffen
B7
Mondstuk
B8
Mondstuk
B9
Mondstuk
B10
Stoffen filter
het apparaat stoppen.
6 INSTALLATIE (PAGINA 4)
Let op - gevaar!
Tijdens alle werkzaamheden voor de installatie en montage moet het apparaat
losgekoppeld zijn van het elektriciteitsnet.
Voor de montagevolgorde verwijzen wij naar pag. 4.
6.1
Montage
Controleer tijdens het uitpakken op eventuele ontbrekende accessoires
of beschadigingen van de inhoud. Bij beschadigingen als gevolg van het
transport moet u onmiddellijk uw wederverkoper informeren.
Open de sluitclips (A6) en til het deksel met de motor (A10) van het
apparaat. Verwijder alle geleverde accessoires en controleer of de filters
(B2 - B10) goed zijn gemonteerd.
Zie fig. 2
Voor de montagevolgorde verwijzen wij naar pag. 4.
6.2
Montage van de zwenkwieltjes
Keer het stofzuigerreservoir (A9) zonder deksel om op een degelijk
horizontaal oppervlak. Steek de stompjes van de zwenkwieltjes (A8) in
de daarvoor bestemde gaten en druk ze er voor een correcte plaatsing en
bevestiging helemaal in.
Zie fig. 3
6.3
Montage van de accessoires
Steek de zuigslang (B3) in de zuigaansluiting (A2) of de blaasaansluiting
(A3), afhankelijk van het gewenste type handeling.
Zie fig. 4
(Voor de modellen die hiermee zijn uitgerust).
Voltooi vervolgens de montage met de noodzakelijke accessoires voor
het type reiniging dat u gaat doen. Gebruik de buizen (B5) en accessoires
(B6-B7-B8-B9) afhankelijk van het type reiniging en het te reinigen
oppervlak. U kunt de accessoires (B6-B7-B8-B9) rechtstreeks op de
zuigslang (B3).
Zie fig. 5
6.4
Elektrische aansluiting
Let op - gevaar!
Controleer of de spanning en frequentie (V/Hz) van het elektriciteitsnet
overeenstemmen met de waarden vermeld op het typeplaatje Zie fig.6
6.4.1 Gebruik van de verlengkabels
Gebruik kabels en stekkers met een "IPX4" beschermingsgraad.
De diameter van de verlengkabels moet evenredig zijn aan
de lengte ervan; hoe langer de kabel, des te groter moet de
diameter ervan zijn.
6.5
Extra contactdoos voor elektrisch gereedschap (waar voorzien)
Steek de zuigslang (B3) in de zuigaansluiting van het elektrische
gereedschap.
Gebruik de extra contactdoos (C1) voor de voeding van het elektrische
gereedschap (voor de modellen die hiermee zijn uitgerust).
Zie fig. 7
7 GEBRUIKSINFORMATIE (PAGINA 5)
7.1
Bedieningen
- Startinrichting (A1) Zie fig. 8.
Zet de startinrichting in de stand (ON/I).
Wanneer de startinrichting is uitgerust met een controlelampje, zal deze
moeten gaan branden.
Zet de startinrichting in de stand (OFF/0) om de werking van het apparaat
te stoppen.
Wanneer de startinrichting is uitgerust met een controlelampje, zal deze
uit moeten gaan.
NEDERLANDS
95

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Black & Decker BXVC15PE