Download  Print this page

Biztonsági Előírások - Black & Decker BXVC15PE Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kedves vásárlónk!
Kérjük, hogy a készülék első használatát
megelőzően olvassa el ezt az eredeti
használati útmutatót, kövesse az abban
található utasításokat, és őrizze meg azt
biztos helyen, hogy később is használhassa,
vagy továbbadhassa a készülék esetleges
következő tulajdonosának.
1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
1.1 Az Ön által vásárolt készülék Európa
egyik vezető gyártója által tervezett,
fejlett
technológiájú
készüléket multifunkciós porszívóként
történő használatra tervezték. Mindig
kövesse a használati útmutatóban
található leírást, és tartsa be az
óvintézkedéseket! A lehető legjobb
teljesítmény
gondosan olvassa el ezt a füzetet,
és a használat során kövesse a
benne szereplő utasításokat. A
készülék csatlakoztatása, használata
és szervizelése során a saját és a
közvetlen közelében tartózkodók
biztonsága érdekében tegyen meg
minden lehetséges óvintézkedést.
Gondosan olvassa el és mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat; ennek
elmulasztása személyi sérülést vagy
komoly anyagi kárt okozhat.
termék.
elérése
érdekében
(Az eredeti használati útmutató fordítása)
2. BIZTONSÁGI JELÖLÉSEK
2.1 Tartsa be a készüléken feltüntetett
biztonsági jelölések utasításait.
A készülék és a kézikönyv csak a
megvásárolt
szimbólumokkal van ellátva. Ellenőrizze,
hogy
a
szimbólumok és jelek megvannak-e és
jól láthatóak-e; hiányuk esetén eredeti
helyükön pótolja azokat.
Figyelem – veszély!
A
Használat előtt figyelmesen
olvassa el ezt az útmutatót.
E3 jelölés (ha a szimbólum
látható az 1. ábrán) – azt jelzi,
hogy a készülék kizárólag háztartási
használatra
kereskedelmi
alkalmazható. Ezt a készüléket
csökkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességű, illetve kellő
tapasztalattal és ismerettel nem
rendelkező személyek is használhatják
felügyelet mellett, illetve önállóan, ha
megtanulták a készülék biztonságos
használatát, és ismerik az azzal járó
kockázatokat.
0
Kapcsoló „KI" állása
A mesterkapcsoló állása
I
Kapcsoló „BE" állása
MAGYAR
típusra
vonatkozó
készüléken
elhelyezett
készült,
ipari
célokra
vagy
nem
81

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading