Download  Print this page

Sigurnosne Upute - Black & Decker BXVC15PE Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HRVATSKI
Cijenjeni klijente,
Pročitajte ove izvorne upute prije prve
uporabe uređaja. Radite u skladu s
navedenim informacijama i čuvajte ove
upute na sigurnom mjestu za buduću
uporabu i da biste ih mogli predati
sljedećem vlasniku.

1 SIGURNOSNE UPUTE

1.1 Uređaj koji ste naručili tehnički je
napredan proizvod koji je konstruirao
jedan
od
proizvođača. Ovaj uređaj namijenjen
za uporabu kao višenamjenski
usisivač, u skladu s opisima i
sigurnosnim mjerama opreza iz
ovih uputa. Navedene informacije
omogućuju vam da najbolje iskoristite
prednosti svojeg uređaja; pažljivo ih
pročitajte i poštujte preporuke. Tijekom
povezivanja, uporabe i servisiranja
uređaja poduzmite sve moguće
mjere opreza kako biste zajamčili
osobnu sigurnost i sigurnost drugih
ljudi u neposrednoj blizini. Pažljivo
pročitajte sigurnosne odredbe i u svim
prilikama postupajte u skladu s njima;
nepoštivanje tih odredbi može ugroziti
zdravlje i sigurnost ili uzrokovati skupu
štetu.
72
(Prijevod izvornih uputa)
vodećih
europskih
2 SIGURNOSNI ZNAKOVI
2.1 Radite u skladu s uputama navedenim
na
sigurnosnim
pričvršćenim na uređaj.
Uređaj i priručnik sadrže samo one
simbole koji se odnose na kupljeni
model. Vodite računa da simboli
i znakovi na uređaju uvijek budu
pričvršćeni na uređaj i da su čitljivi
i ako se odvoje od uređaja stavite
zamjenske natpise na izvorno mjesto.
Upozorenje - opasnost!
Prije
pročitajte ove upute.
Simbol E3 (ako izgleda kao na
slici 1) - označava da je ovaj
uređaj namijenjen samo za kućanstvo
i da se ne smije rabiti u industrijske ili
komercijalne svrhe. Uređaj mogu
rabiti osobe s umanjenim fizičkim,
osjetilnim
sposobnostima,
nedostatkom iskustva i znanja pod
uvjetom da su pod nadzorom ili da su
upućene u sigurnu uporabu uređaja
te razumiju pripadajuće rizike.
0
Položaj „OFF" (Isključen)
Položaj glavnog prekidača
I
Položaj „ON" (Uključen)
znakovima
uporabe
pažljivo
ili
mentalnim
odnosno
s

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker BXVC15PE