Download  Print this page

Informaţii Tehnice - Black & Decker BXVC15PE Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
INFORMAŢII GENERALE (PAGINA 3)
4.1
Utilizarea manualului
Acest manual este parte integrantă a aparatului şi trebuie păstrat pentru
consultarea pe viitor. Vă rugăm să îl citiţi cu atenţie înainte de instalarea/
utilizarea unităţii. Dacă aparatul este vândut, vânzătorul trebuie să
înmâneze acest manual noului proprietar împreună cu aparatul.
4.2
Livrarea
Aparatul este livrat parţial asamblat într-o cutie de carton.
Pachetul livrat este ilustrat în fig.1.
4.2.1 Documentaţia livrată împreună cu aparatul
D1 Manualul de utilizare şi de întreţinere
D2 Instrucţiuni de siguranţă
D3 Declaraţia de conformitate
D4 Reglementări privind garanţia
4.3
Eliminarea ambalajului
Materialele de ambalare nu poluează mediul, dar cu toate acestea
trebuie reciclate sau eliminate în conformitate cu legislaţia în vigoare
din ţara de utilizare.
5 INFORMAŢII TEHNICE (PAGINA 3)
5.1
Utilizarea preconizată
Aparatul este destinat a fi utilizat ca aspirator multifuncţional,
în conformitate cu descrierile şi precauţiile de siguranţă incluse
în aceste instrucţiuni.
Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic şi nu trebuie
utilizat în scopuri industriale sau comerciale.
Aparatul este conform cu standardele IEC 60335-1 şi IEC 60335-2-2.
5.2
Operatorul
Simbolul prezentat în figura 1 identifică operatorul destinat aparatului
(profesionist sau neprofesionist)
5.3
Componentele principale:
A1 Dispozitiv de pornire
A2 Racord de aspirare
A3 Racord pentru suflantă
A4 Mâner
A5 Cârlig pentru păstrarea cablului de alimentare (dacă există)
A6 Zăvoare de siguranţă
A7 Cablu de alimentare cu ştecher
A8 Roţi pivotante
A9 Rezervor al aspiratorului
A10 Capac cu motor
A11 Suport pentru accesorii (dacă există)
A12 Dop pentru evacuarea lichidului (dacă există)
C1 Priză pentru unelte electrice (dacă există)
5.3.1 Accesorii (dacă există - vedeţi fig.1).
B1
Suport pentru
B2
Filtru
B3
Furtun
B4
Adaptor pentru unelte
electrice
B5
Tub rigid
B6
Duză pentru podea
B6a
Inserţie pentru praf
5.4
Dispozitive de siguranţă
- Dispozitiv de pornire (A1)
Dispozitivul de pornire previne utilizarea accidentală a aparatului.
- Deconectare la suprasarcină: opreşte aparatul în caz de
suprasarcină.
B6b
Inserţie pentru lichid
B7
Duză
B8
Duză
B9
Duză
B10
Filtru textil
(Traducerea instrucţiunilor originale)
6 INSTALAREA (PAGINA 4)
Avertizare - pericol!
Toate operaţiile de instalare şi asamblare trebuie efectuate cu aparatul
deconectat de la sursa de alimentare cu energie.
Secvenţa de asamblare este prezentată la pagina 4.
6.1
Asamblarea
La despachetare, verificaţi dacă lipsesc accesorii sau dacă conţinutul
este deteriorat. În cazul în care constataţi existenţa unor deteriorări
cauzate de transport, informaţi imediat distribuitorul dvs.
Ridicaţi capacul cu motorul (A10) de la aparat, eliberând zăvoarele de
siguranţă (A6) şi scoateţi accesoriile furnizate, verificând dacă filtrele
(B2 - B10) sunt montate corect.
Vedeţi figura 2
Secvenţa de asamblare este prezentată la pagina 4.
6.2
Montarea roţilor pivotante
Întoarceţi rezervorul aspiratorului (A9), având capacul scos, cu susul
în jos, pe o suprafaţă orizontală fermă. Montaţi butucii de roată (A8)
în orificiile prevăzute şi apăsaţi la maxim în jos pentru a fixa roţile în
poziţia corectă.
Vedeţi figura 3
6.3
Montarea accesoriilor
Racordaţi furtunul (B3) la orificiul de admisie (A2) sau la orificiul de
ieşire al suflantei (A3), în funcţie de tipul de operaţie necesară.
Vedeţi figura 4
(La modelele cu această opţiune).
Apoi finalizaţi secvenţa cu accesoriile necesare pentru tipul de lucrare
de curăţare planificată. Utilizaţi tuburile (B5) şi duzele (B6-B7-B8-B9)
în funcţie de tipul de curăţare şi de suprafaţa care trebuie curăţată.
Duzele (B6-B7-B8-B9) pot fi montate direct pe furtunul (B3).
Vedeţi figura 5
6.4
Conexiunea electrică
Avertizare - pericol!
Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa sursei de alimentare cu energie
(V/Hz) corespund cu cele specificate pe plăcuţa cu datele de
identificare. Vedeţi figura 6
6.4.1 Utilizarea cablurilor de extensie
Utilizaţi cabluri şi ştechere cu nivelul de protecţie „IPX4".
Secţiunea transversală a cablului de extensie trebuie să fie
proporţională cu lungimea sa; cu cât acesta este mai lung,
cu atât mai mare trebuie să fie secţiunea sa transversală.
6.5
Priză pentru unelte electrice (dacă există)
Racordaţi furtunul (B3) la priza de aspirare a uneltei electrice.
Folosiţi unealta electrică cu ajutorul prizei suplimentare (C1) (la
modelele prevăzute cu această caracteristică)
Vedeţi figura 7
7 INFORMAŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA APARATULUI
(PAGINA 5)
7.1
Comenzi
- Dispozitiv de pornire (A1). Vedeţi figura 8.
Puneţi dispozitivul de pornire pe (ON/I).
Dacă există o lumină pilot la dispozitivul de pornire, aceasta ar trebui să
se aprindă.
Puneţi comutatorul dispozitivului de pornire pe (OFF/0) pentru a opri
aparatul.
Dacă există o lumină pilot la dispozitivul de pornire, aceasta ar trebui să
se stingă.
ROMÂNĂ
133

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading