Download  Print this page

Rozwiązywanie Problemów - Black & Decker BXVC15PE Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8.3
Wymiana opcjonalnego filtra papierowego (patrz rys. 17)
Zwolnić zatrzaski (A6) i otworzyć odkurzacz. Wyjąć cały filtr,
wyrzucić i zamontować nowy.
10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Urządzenie nie włącza się.
Urządzenie nie zasysa materiału lub
zasysa go słabo.
(*) Jeżeli w trakcie pracy doszło do wyłączenia silnika i nie można go ponownie włączyć, należy odczekać 2–3 minuty przed ponowną próbą uruchomienia
(włączyło się zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe). Jeżeli problem wystąpi więcej niż raz, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Możliwe przyczyny
Brak zasilania
Problemy z instalacją elektryczną/elektroniką
Brudne akcesoria
Zanieczyszczone filtry
Pełne torebki filtracyjne
Pełny zbiornik
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
9 PRZECHOWYWANIE PO ZAKOŃCZENIU SEZONU (STRONA 6)
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem!
Wszystkie czynności związane z instalacją lub montażem urządzenia
należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.
Po zakończeniu pracy wyczyścić urządzenie i odłożyć je wraz z akcesoriami
w sposób przedstawiony na rys. 18.
Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
Upewnić się, że wtyk jest mocno osadzony w gnieździe i że
dostępne jest zasilanie sieciowe. (*)
Skontaktować się z centrum serwisowym.
Sprawdzić i wyczyścić ssawki, rozszerzenia i węże.
Wyczyścić filtry.
Opróżnić/wymienić torebki.
Opróżnić zbiornik.
POLSKI
Rozwiązanie
115

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker BXVC15PE