Download  Print this page

Nederlands - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vouw vóór het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit
voordat u uw Kenwood-
apparaat gebruikt:
Lees deze instructies zorgvuldig
G
door en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
G
veiligheid
Pas op met het mes, want het is
G
scherp. Zorg bij zowel het
hanteren als reinigen van het
mes dat dit aan de bovenkant
de snijrand niet raakt.
Steek de stekker pas in het
G
stopcontact nadat u het apparaat
volledig in elkaar heeft gezet, en haal
altijd eerst de stekker uit het
stopcontact, voordat u het apparaat
uit elkaar haalt of het mes met de
hand vastpakt.
Verwijder het mes, voordat u de kom
G
leegt.
Verwijder de voedingseenheid nooit,
G
voordat het mes volledig tot stilstand
is gekomen.
Gebruik uitsluitend goedgekeurde
G
hulpstukken.
Gebruik het apparaat nooit als het is
G
beschadigd. Laat het dan nakijken of
repareren: zie 'klantenservice'.
Laat het motorgedeelte, het snoer of
G
de stekker nooit nat worden.
Laat het snoer nooit over de rand
G
van een tafel of werkoppervlak
hangen of in contact komen met
hete oppervlakken.
Gebruik de hakmachine nooit op een
G
verkeerde wijze en gebruik hem
uitsluitend voor het beoogde
huishoudelijke gebruik.
Gebruik het apparaat niet, als het
G
zichtbaar is beschadigd.
Dit apparaat is niet bedoeld voor
G
gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies over het gebruik van het

Nederlands

apparaat hebben gekregen van de
persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht
G
gehouden worden om er zeker van
te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het
G
huishoudelijke gebruik waarvoor het
is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het
geval dat het apparaat niet correct is
gebruikt, of waar deze instructies
niet worden opgevolgd.
belangrijk
Laat de hakmachine nooit langer
G
dan 10 seconden achtereen draaien.
Laat hem 1 minuut afkoelen, telkens
wanneer hij 10 seconden heeft
gedraaid.
Laat de hakmachine nooit draaien,
G
als de glazen kom leeg is.
Laat de hakmachine nooit draaien, als
G
de kom met een vloeistof is gevuld.
voordat u de stekker in het
stopcontact steekt
Controleer of de netspanning
G
overeenkomt met de waarde
vermeld op de onderzijde van het
motorgedeelte.
Dit apparaat voldoet aan de EC-
G
richtlijn 2004/108/EC betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit en
EC-bepaling 1935/2004 van
27/10/2004 betreffende materialen
die bestemd zijn voor contact met
voedsel.
voordat u de hakmachine voor
het eerst gebruikt
1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal
van het mes, inclusief de plastic
hoezen. Deze hoezen moeten
worden weggegooid, omdat ze
uitsluitend dienen ter bescherming
van het mes tijdens fabricage en
transport.
2 Was de onderdelen; zie 'reiniging'.
6

Advertisement

loading