Download  Print this page

Magyar - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az
a Kenwood-készülék használata
előtt
Alaposan olvassa át ezeket az
G
utasításokat és őrizze meg későbbi
felhasználásra!
Távolítson el minden
G
csomagolóanyagot és címkét!
elsò a biztonság
A forgókés rendkívül éles, ezért
G
mindig óvatosan kezelje. A
készülék tisztításakor vagy szét-
és összeszerelésekor a kést
mindig a közepénél, a
vágóélektòl távol fogja meg.
Az aprító teljes összeszerelése elòtt
G
soha ne csatlakoztassa a
készüléket a hálózatra, és amíg az
aprító áram alatt van, soha ne
nyúljon a forgókéshez. A készülék
szétszerelése elòtt a hálózati
vezetéket mindig húzza ki a
konnektorból.
Mielòtt kiönti az aprító edény
G
tartalmát, a forgókést mindig vegye
ki az edénybòl.
A meghajtó egységet csak akkor
G
vegye le a készülékròl, ha a
forgókés teljesen leállt.
Soha ne használjon nem eredeti,
G
gyári tartozékokat.
Ha a készülék megsérül, ne
G
használja tovább. Az újbóli
bekapcsolás elòtt szakemberrel
ellenòriztesse, és szükség esetén
javíttassa meg (l. javíttatás).
Ügyeljen arra, hogy a meghajtó
G
egységet, a hálózati vezetéket és a
dugaszt soha ne érje nedvesség.
A hálózati vezetéket óvja a forró
G
felületektòl. Ügyeljen arra is, hogy a
vezeték ne lógjon le a munkaasztal
széléròl.
Az aprítót csak rendeltetésszerûen,
G
háztartási célokra szabad
használni.
Ha a burkolaton sérülés jele
G
látható, ne használja a készüléket.

Magyar

illusztrációk is láthatók legyenek.
42
A készüléket nem üzemeltethetik
G
olyan személyek (a gyermekeket is
beleértve), akik mozgásukban,
érzékszerveik tekintetében vagy
mentális téren korlátozottak, illetve
amennyiben nem rendelkeznek
kellő hozzáértéssel vagy
tapasztalattal, kivéve ha egy, a
biztonságukért felelősséget vállaló
személy a készülék használatát
felügyeli, vagy arra vonatkozóan
utasításokkal látta el őket.
A gyermekekre figyelni kell, nehogy
G
a készülékkel játsszanak.
A készüléket csak a
G
rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A
Kenwood nem vállal felelősséget,
ha a készüléket nem
rendeltetésszerűen használták,
illetve ha ezeket az utasításokat
nem tartják be.
fontos megjegyzések
Soha ne mûködtesse a készüléket
G
folyamatosan 10 másodpercnél
tovább, és az újbóli bekapcsolás
elòtt egy percig hagyja hûlni a
motort.
Ha az aprító edény üres, soha ne
G
kapcsolja be a motort.
Akkor se használja a készüléket, ha
G
az aprító edény folyadékkal van
tele.
csatlakoztatás
A falidugasz csatlakoztatása elòtt
G
ellenòrizze, hogy a hálózati
feszültség megegyezik-e az aprító
alján feltüntetett üzemi
feszültséggel.
A készülék megfelel az
G
elektromágneses
összeférhetőségről szóló
2004/108/EK Irányelv, valamint az
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagokról
szóló 2004.10.27-i 1935/2004/EK
Rendelet követelményeinek.

Advertisement

loading