Download  Print this page

Suomi - Kenwood CH700 Manual

Hide thumbs

Advertisement

ennen kuin ryhdyt käyttämään
tätä Kenwood-kodinkonetta
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä
G
ne myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja
G
mahdolliset tarrat.
turvallisuus
Käsittele teriä varoen, sillä ne ovat
G
hyvin teräviä. Pitele
hienonnusterää sen yläosasta
koskematta terävää reunaa,
kun käsittelet tai puhdistat
terää.
Laitteen pistotulppaa ei saa kytkeä
G
verkkovirtaan ennen kuin laite on
täysin koottu ja pistotulppa tulee aina
irrottaa pistorasiasta ennen kuin laite
puretaan osiin tai ennen
hienonnusterän käsittelyä.
Irrota terä ennen kuin tyhjennät
G
kulhon.
Älä koskaan siirrä moottoriosaa
G
ennen kuin terä on täysin pysähtynyt.
Älä koskaan käytä sellaista osaa, jota
G
ei ole hankittu valtuutetulta
Kenwood-kauppiaalta.
Älä koskaan käytä vaurioitunutta
G
laitetta. Vie se tarkastettavaksi tai
korjattavaksi: katso kohta 'huolto'.
Älä koskaan anna moottoriosan,
G
liitosjohdon tai pistotulpan kastua.
Älä anna ylimääräisen liitosjohdon
G
roikkua pöydän tai työtason reunan
yli tai koskettaa kuumia pintoja.
Älä koskaan käytä teholeikkuria
G
väärin. Käytä sitä ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäyttöön.
Älä käytä, jos laitteessa on näkyviä
G
vaurioita.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
G
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
ei ole täysin normaalia vastaavat
fyysiset tai henkiset ominaisuudet
(mukaan lukien lapset), jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
ei ole opastanut heitä käyttämään
laitetta tai jos heitä ei valvota.

Suomi

Taita auki etusivun kuvitukset
33
Lapsia tulee pitää silmällä sen
G
varmistamiseksi, että he eivät leiki
laitteella.
Käytä laitetta ainoastaan sille
G
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
tärkeää
Älä pidä teholeikkuria päällä 10
G
sekuntia kauempaa. Anna sen
jäähtyä 1 minuutin ajan jokaisen 10
sekunnin käyttökerran jälkeen.
Älä käytä teholeikkuria, jos lasikulho
G
on tyhjä.
Älä koskaan käytä teholeikkuria, jos
G
kulhossa on nestettä.
ennen liittämistä
verkkovirtaan
Varmista, että moottoriosan
G
alapuolella esitetty jännite vastaa
käytettävän verkkovirran jännitettä.
Tämä laite täyttää
G
sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan EU-direktiivin
2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvia materiaaleja säätelevän EU-
määräyksen 1935/2004 vaatimukset.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
1 Poista kaikki pakkausmateriaali sekä
terän muoviset suojat. Nämä suojat
tulee hävittää, sillä ne suojaavat terää
ainoastaan valmistuksen ja
kuljetuksen aikana.
2 Pese osat: katso kohta 'puhdistus'.
kuvien selitykset
moottoriosa
roiskesuoja
hienonnusterä
lasikulho
liukuestealusta
liitosjohdon pidike säilytystä varten

Advertisement

loading