Download  Print this page

Installatie Van Het Hoofdtoestel - Pioneer NavGate HUD SPX-HUD01 Installation And Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Hoofdstuk
09

Installatie van het hoofdtoestel

1
Breng de HUD-vergrendelingshendel
naar de geopende positie.
Trek aan de HUD-vergrendelingshendel en
schuif de hendel naar de geopende positie.
2
1 Geopende positie
2 Vergrendelingshendel van HUD
! Houd het bewegende gedeelte van de bevesti-
gingsklem niet vast wanneer u de HUD-ver-
grendelingshendel bedient. Als u het
bewegende gedeelte vasthoudt, kan de HUD-
vergrendelingshendel niet bewegen.
1
1 Bewegend gedeelte
2
Maak de vergrendelingsplaten op de be-
vestigingsklem los.
Trek de vergrendelplaten op de bevestigingsklem
naar links en naar rechts om ze te ontgrendelen.
116
Nl
1
3
Pas de dikte van de bevestigingsklem
aan.
Breng de lijnen op de bevestigingsklem op een
lijn met de schaalmarkeringen links en rechts
op de afstelplaat voor de dikte van de zonneklep
naargelang de dikte van de zonneklep en draai
de drie schroeven vast.
2
1
1 Bevestigingsklem
2 Afstelplaat voor dikte van zonneklep
! De waarden bij benadering voor de schaal-
markeringen op de afstelplaat voor de dikte
van de zonneklep (medium) zijn als volgt (de
illustratie toont de lijn op de bevestigings-
klem op een lijn met de schaalmarkering van
22 mm).
Installatie van het hoofdtoestel
1 20 mm
2 22 mm
3 24 mm
4 26 mm
4
Plaats de bevestigingsklem op de zonne-
klep.
Duw de zonneklep omhoog in zijn horizontale
positie.
Houd de linker en rechter uiteinden van de ver-
grendelplaten op de bevestigingsklem vast, en
plaats de bevestigingsklem op de zonneklep
door hem er helemaal op te duwen.
1
! Als de bevestigingsklem niet helemaal naar
binnen kan worden geduwd, moet u de be-
vestigingsklem wijder instellen. Verwijder de
bevestigingsklem van de zonneklep, ga terug
naar stap 3 en pas de schaalpositie aan. Zet
de bevestigingsklem vervolgens opnieuw op
de zonneklep.
5
Duw de zonneklep naar beneden in zijn
verticale positie.
1
6
Vergrendel de bevestigingsklem.
Duw de vergrendelplaten links en rechts naar
2
binnen om de bevestigingsklem stevig vast te
3
zetten.
4
Autogood products «130"
! Als de vergrendelplaten niet helemaal naar
binnen kunnen worden geduwd, moet u de
bevestigingsklem wijder instellen. Verwijder
de bevestigingsklem van de zonneklep, ga
terug naar stap 3, en pas de schaalpositie
aan. Zet de bevestigingsklem vervolgens op-
nieuw op de zonneklep.
7
Controleer of de bevestigingsklem stevig
op zijn plaats zit.
Duw de zonneklep terug in zijn horizontale posi-
tie.
Duw de bevestigingsklem heen en weer en con-
troleer of hij stevig op zijn plaats zit.
! Als de bevestigingsklem gemakkelijk loskomt
van de zonneklep, moet u de bevestigings-
klem smaller instellen. Verwijder de bevesti-
gingsklem van de zonneklep, ga terug naar
stap 3, en pas de schaalpositie aan. Zet de be-
vestigingsklem vervolgens opnieuw op de
zonneklep.
8
Verwijder de bevestigingsklem.
Duw de zonneklep omlaag in zijn verticale posi-
tie, en trek de vergrendelplaten naar links en
rechts om ze te ontgrendelen.
Duw de zonneklep omhoog in zijn horizontale
positie, en verwijder de bevestigingsklem van de
zonneklep.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Pioneer NavGate HUD SPX-HUD01

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: