Download  Print this page

Rozwiązywanie Problemów; Komunikaty Ekranowe - Sony SDM-HX93 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się z serwisem technicznym, zajrzyj do
tego rozdziału.

Komunikaty ekranowe

Jeśli z sygnałem wejścia jest coś nie w porządku, na ekranie
wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów. Aby
rozwiązać problem, zob. „Objawy i działania zaradcze" na
stronie 22.
Jeśli na ekranie pojawia się komunikat „OUT OF
RANGE":
Oznacza to, że sygnał wejścia nie jest obsługiwany przez
monitor. Sprawdź następujące elementy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikatów
ekranowych, zob. „Objawy i działania zaradcze" na
stronie 22.
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat „xxx.x kHz /
xxx Hz"
Oznacza to, że pozioma lub pionowa częstotliwość nie
jest obsługiwana przez monitor.
Cyfry wskazują poziome oraz pionowe częstotliwości
bieżącego sygnału wejścia.
I NFORMA T I ON
OUT OF RANGE
I NPUT # : XXXXX
XXX . XKH z
/ XXXH z
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat
„RESOLUTIONi 1280 × 1024"
Oznacza to, że ta rozdzielczość nie jest obsługiwana przez
monitor (1280 × 1024 lub mniejsza).
I NFORMA T I ON
OUT OF RANGE
I NPUT # : XXXXX
RESOL UT I ON >
Jeśli na ekranie pojawia się komunikat „NO
INPUT SIGNAL":
Oznacza to, że żaden sygnał nie jest odbierany przez obecnie
wybrane złącze.
Gdy funkcja INPUT SENSING ON/OFF (strona 17) jest
ustawiona na ON, monitor automatycznie znajdzie inne
źródło sygnału wejścia i automatycznie przełączy się na to
wejście.
I NFORMA T I ON
NO I NPUT S I GNA L
I NPUT # : XXXX X
1 8 0 X 1
. 2
0
2
4
Jeśli na ekranie pojawia się komunikat „CABLE
DISCONNECTED":
Oznacza to, że kabel sygnału wideo został odłączony od
obecnie wybranego złącza.
Gdy funkcja INPUT SENSING ON/OFF (strona 17) jest
ustawiona na ON, monitor automatycznie znajdzie inne
źródło sygnału wejścia i automatycznie przełączy się na to
wejście.
I NFORMA T I ON
CAB L E D I SCONNECT ED
I NPUT # : XXXXX
PL
(ciąg dalszy)
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony SDM-HX93

This manual is also suitable for:

Sdm-hx73

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: