Download Print this page

Inställning Av Sågdjup - Black & Decker CD600 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
skyldig att på egen bekostnad lämna maskinen
odemonterad till nämnda serviceverkstad eller till
inköpsstället. För konsumentköp gäller dessutom i
tillämpliga delar Konsumentköplagen som reglerar
förhållandet mellan återförsäljare och köpare.
TILLBEHÖR
Black & Decker erbjuder en komplett serie av
tillbehör. För närmare information, vänd Dig till en
av Black & Deckers återförsäljare. Använd bara
Black & Decker eller Piranha originaltillbehör.
TEKNISKA DATA
Verktygets ljudnivå är i enlighet med gällande EG-
lagstiftning. Vi rekommenderar att vidta erforderliga
försiktighetsåtgärder, om ljudnivån är besvärande. Det
sker normalt vid en ljudnivå som överstiger 85dB (A).
CD600
KS227 KS840 KS846N KS850N KS855N KS865KN
Watt (W)
500
550
Hastighet utan belastning (vpm)
3500 3500 4000
Max. sågdjup (mm)
40
40
Sågbladets diameter (mm)
140
140
Axelhålets diameter (mm)
12.7
12.7
Vikt (kg)
2.5
2.5
Obs: Denna bruksanvisning täcker även
katalognummer med suffixet/s. Se märkplåten för
detaljer om produkten.
EGENSKAPER
1.
Dammutsugningsutlopp
2.
Fönsterspak
3.
Sågdjupsanslag
4.
Flyttningsspak för skydd
5.
Låsskruv för sågblad
6.
Spaltkniv
7.
Sågbladsskydd
8.
Parallellanslag
9.
Fönster
10. Främre handtag
11. Kolborstskydd
12. Skala för geringsvinkel
13. Låsskruv för geringsinställning
CD600 Circ saw ML p71-80
374456N
KS865N
1020
1100
1200
1300
4000
4000
4000
50
46
55
65
140
160
160
184
12.7
16
16
16
3.0
3.7
3.7
4.2
73
14. Sågfot
15. Låsskruv för parallellanslag
16. Siktgejd
17. Markering för raka snitt
18. Markering för geringssnitt
19. Elektronisk strömbrytare
20. Strömbrytare
21. Skala för sågdjup
22. Sekundär låsspak för geringsinställning
23. Innerbricka
24. Ytterbricka
25. Låsknapp
26. Klinga
KS846N, KS850N, KS855N, KS865E/N/KN, 374456N
1
2
3
4
5
6
7
8
CD600, KS227,
KS840
1
3
4
5
6
7
8
Produkten inkluderar några eller alla av dessa
funktioner.
SÄKERHETSVARNING
Sågen är enbart utformad för användning med
sågklingor för trä. Använd ej klingor för sågning i sten
eller metall.
FÖRBEREDNING AV CIRKELSÅGEN
INSTÄLLNING AV SÅGDJUP
Gör på följande sätt:
Drag ut kontakten ur vägguttaget.
07/01/2000, 3:52 pm
SVERIGE
9
10
11
12
13
14
15
16 (17+18)
19
25
20
10
12
13
14
15
17+18
73

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker CD600

  Related Manuals for Black & Decker CD600

This manual is also suitable for:

Ks840Ks865knKs846nKs865nKs850n374456n ... Show all