Download Print this page

Tekniset Tiedot - Black & Decker CD600 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
muuttamisesta tai muusta asiattomasta toimenpiteestä
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestä johtuvaa
virhettä. Takuu on voimassa 24kk ostopäivästä.
Edellytyksenä takuuetujen saamiselle on, että ostaja
ilmoittaa virheestä lähimmälle Black & Decker Oy:n
valtuuttamalle korjaamolle 14 päivän kuluessa virheen
ilmenemisestä tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt huomata
laitteessa olevan virheen. Ostajan on tällöin esitettävä
laitteen ostoajankohtaa ja -paikkaa osoittava kuitti, lasku
tai muu ostotodistus. Ostaja on velvollinen omalla
kustannuksellaan toimittamaan laite purkamattomana
sanottuun korjaamoon. Kulutuskaupan osalta
noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä
kuluttajasuojalain säännöksiä.
OHJEET VIAN SATTUESSA
Toimita kone mahdollisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaan korjaamoon. Mikäli laitteessasi on vielä
takuu voimassa (24kk ostopäivästä), toimita ostokuitti
tai takuutodistus koneen mukana huoltoon.
Black & Decker Oy vastaa siitä, että laite, jossa on
takuun kattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaan uuteen laitteeseen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Laitteen
korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon lisäksi
Black & Decker Oy:llä ei ole muuta laitteeseen liittyvää
vastuuta lukuunottamatta vastuuta tahallisesti tai
törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta
vahingosta. Black & Decker Oy ei kuitenkaan missään
olosuhteissa vastaa seurannais- tai välillisistä
vahingoista. Mikäli kulloinkin voimassa olevan lain tai
vallitsevan oikeuskäytännön nojalla katsottaisiin, että
Black & Decker Oy:n vastuu olisi näissä takuuehdoissa
tarkoitettua laajempi, on näihin takuuehtoihin sisältyvät
vastuunrajoitukset lain tai oikeuskäytännön sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta tai korvauksen määrää
rajoittavina ehtoina.
TARVIKKEET
Black & Decker tarjoaa täydellisen sarjan tarvikkeita
koneeseesi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä
lähimpään Black & Deckerin jälleenmyyjään. Käytä
vain Black & Deckerin tai Piranhan alkuperäisiä
tarvikkeita.

TEKNISET TIEDOT

Työkalun melutaso vastaa voimassa olevia EU-
säädöksiä. Suosittelemme lisäturvallisuustoimenpiteitä,
jos äänitaso kohoaa epämiellyttäväksi. Näin käy
yleensä, kun ääni nousee yli 85dB (A).
CD600 Circ saw ML p65-70
67
CD600
KS227 KS840 KS846N KS850N KS855N KS865KN
Teho (W)
500
550
1020
Kuormittamaton nopeus (kierr/min)
3500
3500
4000
Sahaussyvyys max. (mm)
40
40
46
Terän halkaisija (mm)
140
140
140
Reiän halkaisija (mm)
12.7
12.7
12.7
Paino (kg)
2.5
2.5
3.0
Huom: Tämä käyttöohje kattaa myös tuotenumerot,
jotka päättyvät kirjaimeen. Arvokilvessä on konettasi
koskevia tarkempia tietoja.
PYÖRÖSAHAN OSAT
KS846N, KS850N, KS855N, KS865E/N/KN, 374456N
1
2
3
4
5
6
7
8
CD600, KS227,
KS840
1
3
4
5
6
7
8
1.
Sahanpurujen ulostuloaukko
2.
Ikkunan vapautin
3.
Sahaussyvyyden säädin
4.
Suojan palautusvipu
07/01/2000, 3:51 pm
SUOMI
374456N
KS865N
1100
1200
1300
4000
4000
4000
50
55
65
160
160
184
16
16
16
3.7
3.7
4.2
9
10
11
12
13
14
15
16 (17+18)
19
25
20
10
12
13
14
15
17+18
67

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker CD600

  Related Manuals for Black & Decker CD600

This manual is also suitable for:

Ks840Ks865knKs846nKs865nKs850n374456n ... Show all