Download Print this page

Handige Tips - Black & Decker CD600 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Let op: Gebruik, indien nodig, uitsluitend milde zeep
voor het schoonmaken van uw zaag daar vele
huishoudelijke reinigingsmiddelen chemicalièn
bevatten die de kunststof kunnen beschadigen. Vermijd
tevens het gebruik van benzine, terpentine, lak,
verfverdunners of dergelijke producten. Zorg ervoor
dat er geen vloeistof in de cirkelzaag komt en dompel
geen onderdelen onder in een vloeistof.
VERVANGEN VAN DE KOOLBORSTELS
Ga als volgt te werk:
Haal de stekker uit het stopcontact.
De koolborsteldeksel (11) losmaken. De koolborstel en
houder verwijderen. De koolborstel uit de
borstelhouder halen. De nieuwe koolborstel in de
borstelhouder steken. De koolborstel en borstelhouder
in het huis steken. De borsteldeksels bevestigen.
Opmerking: Vervang de borstels altijd in paren en zorg
ervoor dat gebruikte borstels en borstelhouders op
dezelfde plaats worden bevestigd als voor de
verwijdering.
HET VERWIJDEREN VAN ZAAGSEL

HANDIGE TIPS

Enige versplintering is onvermijdelijk aan de bovenkant
van een zaagsnede. Het is voor deze reden wenselijk
om aan de zijkant van het werkstuk te zagen waar
versplintering niet zo'n probleem is. Dit is vooral
belangrijk tijdens het zagen van gelaagd hout.
CD600 Circ saw ML p42-58
de hendel weer terug in
de richting van de
achterkant van de
beschermkap om het
venster terug te zetten
naar de bedieningsstand.
Voor het verwijderen
van zaagsel kunt u een
stofzuiger met een
conventionele flexibele
verbinding gebruiken
die in de
stofverzamelinguitlaat
wordt gestoken.
53
NEDERLANDS
GEREEDSCHAPSONDERHOUD
• De cirkelzaag kan zonder te veel druk gestuurd
worden. Door te veel druk uit te oefenen kan de
cirkelzaag oververhit raken. Als uw cirkelzaag te
heet wordt hem voor 2 minuten onbelast laten lopen.
• De luchtopeningen te allen tijde vrij houden.
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij verklaren dat deze elektrische machine:
CD600, KS227, KS840, KS846N, KS850N,
KS855N, KS865N, KS865KN, 374456N
in overeenstemming is met
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000
Niveau van de A-gewogen geluidsdruk 92.7dB(A)
Niveau van het A-gewogen geluidsvermogen 102.1dB(A)
Hand/arm gewogen vibratie <2.5m/s
Brian Cooke - Hoofd Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
Het beleid van Black & Decker is gericht op het
voortdurend verbeteren van onze produkten, daarom
behouden wij ons het recht voor produktspecificaties
te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
07/01/2000, 3:46 pm
2
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker CD600

  Related Manuals for Black & Decker CD600

This manual is also suitable for:

Ks840Ks865knKs846nKs865nKs850n374456n ... Show all