Punerea În Funcţiune - Sanitas SBF 48 USB Instructions For Use Manual

Usb diagnostic scale
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru consultarea ulterioară, să le puneţi la dispoziţie
şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.
!
1. Instrucţiuni importante – a se păstra pentru
utilizarea ulterioară!
1.1 Instrucţiuni privind siguranţa:
• Cântarul nu trebuie utilizat de către persoane cu implanturi medicale (de exemplu, stimulator
cardiac). În caz contrar, funcţionarea acestora poate fi afectată.
• A nu se utiliza în timpul sarcinii.
• Atenţie, nu vă urcaţi pe cântar cu picioarele ude şi nu călcaţi pe cântar dacă suprafaţa acestuia este umedă
– pericol de alunecare!
• În caz de ingerare, bateriile pot pune viaţa în pericol. Nu lăsaţi bateriile şi cântarul la îndemâna copiilor. În cazul ingerării unei
baterii, apelaţi imediat la ajutor medical.
• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de asfixiere).
• Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau reactivate cu ajutorul altor mijloace, nu trebuie demontate, aruncate în foc sau
scurtcircuitate.
1.2 Instrucţiuni generale:
• Nu este destinat pentru uz medical sau comercial.
• Aveţi în vedere posibilitatea existenţei toleranţelor de măsurare condiţionate tehnic, deoarece nu este vorba aici de un cântar
calibrat.
• Se pot preseta trepte de vârstă de la 10 ... 100 de ani şi dimensiuni de la 100 ... 220 cm (3-03"–7-03"). Sarcină admisă: max
180 kg (396 lb, 28 st). Rezultate exprimate în intervale de 100g (0,2 lb, 0,01 st). Rezultatele de măsurare a procentului de
grăsime corporală, de apă din organism şi de masă musculară sunt exprimate în intervale de 0,1%.
• În starea de livrare, cântarul este reglat la unităţile de măsură „cm" şi „kg". Pe partea din spate a cântarului se află un
întrerupător, cu care puteţi comuta tipul afişajului la „livră" şi „Stones" (lb, st).
• Aşezaţi cântarul pe o podea fixă netedă; stabilitatea reprezintă condiţia esenţială pentru o măsurare corectă.
• Din când în când, aparatul trebuie să fie curăţat cu o lavetă umedă. Nu utilizaţi agenţi de curăţare puternici şi nu ţineţi niciodată
aparatul sub apă.
• P rotejaţi aparatul împotriva şocurilor, umezelii, prafului, substanţelor chimice, fluctuaţiilor puternice de temperatură şi feriţi-l de
sursele de căldură prea apropiate (sobe, radiatoare).
• Reparaţiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienţi sau de către comercianţii autorizaţi. Înainte de a înainta o reclamaţie,
verificaţi bateriile şi înlocuiţi-le dacă este cazul.
2. Punerea în funcţiune
2.1 Introducerea bateriilor
Trageţi de benzile de izolare ale bateriei de la nivelul compartimentului pentru baterii (dacă sunt disponibile), respectiv îndepărtaţi
folia de protecţie a bateriilor şi introduceţi bateriile respectând polaritatea. În cazul în care cântarul nu indică nicio funcţie,
scoateţi complet bateriile şi introduceţi-le din nou. Cântarul dumneavoastră este echipat cu un "Afişaj pentru schimbarea bate-
riei". La funcţionarea cântarului cu o baterie prea slabă, pe câmpul de afişaj apare „LO" şi cântarul se opreşte în mod automat. În
acest caz trebuie înlocuită bateria (1 x baterie litiu de 3V CR2032).
2.2 Efectuarea setărilor de bază
Introduceţi bateriile şi ţineţi apăsată tasta „SET" timp de 3 secunde.
• Alegeţi cu butoanele
şi şi confirmaţi de fiecare dată cu "SET"
Succesiune
Valori setate
Data
An, lună, zi
Ora
Oră/minute
Unitate de
KG - LB - ST
măsură
R RomâNă
.
27

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents