Download  Print this page

Ενδεδειγμένη Χρήση - Black & Decker BV1400 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενδεδειγμένη χρήση
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η ηλεκτρική σκούπα Black & Decker έχει σχεδιαστεί
για το σκούπισμα στεγνών ουσιών. Αυτό το προϊόν
προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει
να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των
παρακάτω, για τον περιορισμό του κινδύνου
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού
προσώπων και υλικών ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε
προσεχτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό
το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων
ή προσθηκών όσο και η πραγματοποίηση
εργασιών με τη συσκευή που δε συνιστώνται
σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών εγκυμονεί
κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική
αναφορά.
Χρήση της συσκευής
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε ή την
αποσυνδέσετε από την παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος.
Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την
πρίζα τραβώντας το καλώδιό της. Διατηρείτε
το καλώδιο τροφοδοσίας σε απόσταση από
πηγές θερμότητας, λάδια και κοφτερές αιχμές.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί
κατά τη χρήση, αποσυνδέστε αμέσως τη
συσκευή από την πρίζα. Μην αγγίζετε το
καλώδιο τροφοδοσίας πριν αφαιρέσετε το
φις από την πρίζα.
Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε
ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την
καθαρίσετε.
Ασφάλεια τρίτων
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα παιδιά) με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές
ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς
εμπειρία ή γνώσεις, παρά μόνο εφόσον
12
επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να
είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Μετά τη χρήση
Πριν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
και πριν αλλάξετε, καθαρίσετε, επιθεωρήσετε
οποιαδήποτε τμήματά της, πρέπει πρώτα να
τη θέσετε εκτός λειτουργίας και να
αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
Όταν δε χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει
να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Τα παιδιά
δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
αποθηκευμένες συσκευές.
Επιθεώρηση και επισκευές
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας
για τυχόν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά
τμήματα. Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένα
εξαρτήματα, ζημιά στους διακόπτες και
οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν κάποιο
εξάρτημά της παρουσιάζει ελάττωμα.
Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η αντικατάσταση
των τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το
καλώδιο τροφοδοσίας για σημάδια ζημιάς,
παλαίωσης ή φθοράς.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το
καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχει πάθει
ζημιά ή παρουσιάζει ελάττωμα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι
κατεστραμμένο ή ελαττωματικό, πρέπει να
επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευής ώστε να μην
προκύψει κίνδυνος. Μην κόβετε το καλώδιο
τροφοδοσίας και μην προσπαθείτε να το
επισκευάσετε μόνοι σας.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός
από αυτά που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Ασφαλής χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος
Αυτή η συσκευή φέρει διπλή μόνωση,
επομένως δεν απαιτείται σύρμα γείωσης.
Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση τροφοδοσίας
αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται
στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής.

Advertisement

loading