Download Print this page

AEG MRC 4110 Instruction Manual: Technische Gegevens

Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
10

Technische gegevens

Model: ...............................................................................MRC 4110
Spanningstoevoer: ..........................................2 0-240 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen: ........................................................
Batterij gangreserve: ........................................................9 V-blok
Beschermingsklasse: ...................................................................... ΙΙ
Nettogewicht: .......................................................................0,35 kg
Radio-element:
Frequentiebereiken: .......... UKW / FM 88,0 ~ 108,0 MHz
................MW / AM 540 ~ 1600 kHz
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment
van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld
elektromagnetische compatibiliteit en laagspannings-
voorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste
veiligheidstechnische voorschriften.
Technische wijzigingen voorbehouden!
Betekenis van het symbool 'vuilnisemmer'
Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in
het huisafval.
Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten
gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef
daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.
Daardoor helpt u de potentiële eff ecten te voorkomen
die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke
gezondheid kunnen hebben.
Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik,
de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude
elektronische en elektrische apparaten.
Voor informatie over verzamelpunten voor uw appa-
raten kunt u contact opnemen met uw gemeente of
gemeenteadministratie.
05-MRC 4110 AEG.indd 10
05-MRC 4110 AEG.indd 10
3
...
4
W
04.07.2008 9:46:07 Uhr
04.07.2008 9:46:07 Uhr

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: