Download  Print this page

Advertisement

Přehled zařízení
ilustrace viz stránka 2
1 Plášt'
2 Držadlo
3 Nádrž na čistou vodu se sítem
4 Nádrž na znečištěnou vodu, odnímatel-
5 Kryt
6 spínač stříkání
7 spínač sání
8 stříkací / sací hadice
9 Sít'ový kabel
10 Sací hubice
11 ruční hubice na čištění polštářů (na přá-
ní)
12 Nádoba na odpěňovač (Puzzi 200)
13 Schránka na uskladnění RM-tablet
(Puzzi 200)
14 Dodatečná zásuvka na profesionální
mycí hlavu PW 10
15 Podlahová hubice na čištění koberců
16 Rukojeť
17 Násadka
Uvedení přístroje do provozu
 Nasaďte sací trubku na podlahovou
hubici a převlečnou matici na hubici
utáhněte rukou (levotočivý závit).
Pozor
Při spojování dbejte na to, aby bylo spojené
stříkací vedení v sací trubce a podlahové
hubici.
 Dle potřeby nasaďte držadlo na sací
trubku a utáhněte v požadované poloze
pomocí přiloženého vnitřního imbuso-
vého klíče.
 Nasaďte koleno na sací trubku a pře-
vlečnou matici na koleni utáhněte ru-
kou.
Pozor
Při spojování dbejte na to, aby bylo spojené
stříkací vedení v sací trubce a koleni.
ilustrace viz stránka 2
 Sací hadici nasaďte na přípojku sací
hadice.
102
Spojku hadice na čerstvou vodu nasaď-
te na přípojku určenou na čerstvou
vodu na zařízení a zajistěte.
viz ilustraci 1
 Sací hadici propojte s kolenem ruční
hubice.
Spojku hadice na čerstvou vodu propoj-
te s tímto kolenem a zajistěte.
Viz obrázek 2
Ruční hubice na čištění čalounění (není ob-
sahem balení) se spojuje přímo se sací
trubkou bez kolena.
Kobercová podlaha
Čištění polštářů, ná-
stěnných koberců, vnitř-
ků vozidel
Schody
* Není součástí dodávky
ilustrace viz stránka 2
 V čisté nádobě smíchejte čerstvou vodu
s čisticím prostředkem (koncentraci vol-
te v souladu s údaji platnými pro čisticí
prostředek).
Viz obrázek 3
Upozornění
Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození. Je
třeba se řídit pokyny, které jsou přikládány
k čisticím prostředkům.
Informace
Teplá voda (ohřátá na max. 50 °C) zvyšuje
čisticí účinek.
Šetřete životní prostředí a zacházejte s čis-
ticími prostředky úsporně.
 Nalejte čisticí roztok do nádrže na čers-
tvou vodu. Hladina kapaliny nesmí pře-
kročit značku „MAX".
Viz obrázek 4
 Nádobu na odpadní vodu vložte do za-
řízení a nasaďte víko.
– 2
CS
Výběr trysky
Podlahová hu-
bice (230 mm)
Ruční hubice
(110 mm) *
Hubice na čiš-
tění schodů *

Obsluha

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Puzzi 200

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: