Download  Print this page

Rengøring Og Service - Kenwood Chef KM030 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

motorenhed, kraftudtagsdæksler
skål
tilbehør
stænkskærm
rengøring og service
rengøring
Inden rengøring skal der altid slukkes for strømmen til maskinen og
stikket skal tages ud af stikkontakten.
Lidt fedt kan komme til syne ved kraftudtag
Dette er normalt – tør det blot af.
Aftørres med en fugtig klud, og der poleres efter med en tør.
Brug aldrig skuremidler og kom aldrig maskinen i vand.
Vaskes i hånden og tørres grundigt eller vaskes i
opvaskemaskine.
Hvis De har en skål i rustfrit stål, må De aldrig bruge en
stålbørste, ståluld eller blegemidler på den. Kalkmærker
kan fjernes med eddike.
kålene må ikke udsættes for direkte varme (komfurer, ovne,
mikrobølgeovne).
Tilbehør i rustfrit stål kan vaskes i hånden eller i opvaskemaskine.
Tilbehør, der ikke er i rustfrit stål, (dvs. belagte) må kun vaskes i
hånden og skal tørres grundigt.
Vaskes i hånden og tørres grundigt.
service og kundeservice
Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af
eller en autoriseret
KENWOOD
Hvis De har brug for hjælp med:
brug af maskinen
service eller reparationer
så kontakt den forretning, hvor De har købt maskinen.
, når det først anvendes.
forhandler.
KENWOOD
84

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KM030 Series

This manual is also suitable for:

Major km040 series