Download  Print this page

Sorun Giderme - Kenwood Chef KM030 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

sorun giderme

sorun
çırpıçı ya da K-çırpıcı çanaòın dibine deòiyorsa ya da çarpıyorsa ya da
çanaòın dibindeki içeriklere ula...mıyorsa.
çözüm
Ek parçanın yüksekliòini a...aòıda gösterildiòi gibi ayarlayınız:
Aygıtın çalı...masını durdurunuz ve fi...ini prizden çekiniz.
1
Karı...tırıcının kafasını kaldırarak çırpıyı ya da K-çırpıcıyı takınız.
2
Ek parçayı tutarak ⁄ekil
3
Karı...tırıcının kafasını a...aòıya doòru itiniz.
4
Mili çevirerek yüksekliòi ayarlayınız. Çırpıcının ya da K-çırpıcının
5
çanaòın dibine deòecek kadar yakın olması, ⁄ekil
en iyi yükseklik ayarıdır.
Karı...tırıcının kafasını kaldırınız ve çırpıcı ya da K-çırpıcıyı tutarak
6
somunu sıkı...tırınız.
sorun
Karıştırıcı çalıştırma sırasında duruyor.
çözüm
Mikseriniz aşırı yük koruma cihazıyla yerleştirilmiştir ve aşırı yük
olduğunda makineyi korumak için durcaktır. Eğer bu olursa, mikseri
fişten çıkarın.
Yükü azaltmak için bazı malzemeleri çıkarın ve mikseri birkaç dakika
çalıştırmayın. Fişe takın ve başlat/durdur düğmesine basın. Eğer mikser
yeniden çalışmazsa birkaç dakika daha bekletin.
Eğer herhangi bir neden yüzünden mikserin gücü kesildiyse ve makine
durduysa başlat/durdur düğmesine basarak kapatın, birkaç saniye
bekleyin ve sonra tekrar açın. Mikser çalışmaya hemen kaldığı yerden
başlamalı.
sıçrama önleme kapağının takılması
ve kullanımı
Karı...tırıcının kafasını yerine oturuncaya kadar kaldırınız.
1
Çanaòı tabana takınız.
2
Sıçrama koruyucusunu mikserin kafasının
3
yerleşinceye kadar itin. Menteşeli bölüm gösterildiği gibi yerleşmelidir.
Ÿstediòiniz ek parçayı takınız.
4
Karıştırıcının kafasını aşağı doğru indiriniz.
5
Karıştırma sırasında malzemeler sıçrama koruyucusun menteşeli
bölümü yoluyla doğrudan tencerenin içine eklenebilir
Ek parçaları deòi...tirmek için sıçrama önleme kapaòını kaldırmanıza
gerek yoktur.
'de gösterildiòi gibi somunu gev...etiniz.
'de gösterildiòi gibi
altına tamamen
121
.

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KM030 Series

This manual is also suitable for:

Major km040 series