Download  Print this page

Rengjøring Og Service - Kenwood Chef KM030 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Strømenhet, utløpsdeksler
Bolle
redskaper
Sprutekant
Rengjøring og service
Stell og rengjøring
Slå alltid av maskinen og trekk ut støpselet før rengjøring.
Litt fett kan oppstå ved utløp
– bare tørk det av.
Tørk av med fuktig klut, la tørke.
Bruk aldri skuremidler, og legg aldri maskinen i vann.
Vask for hånd, tørk deretter grundig eller vask i oppvaskmaskin.
Bruk aldri stålull eller blekemiddel til å rengjøre bollen av
rustfritt stål. Bruk eddik til å fjerne kalk.
Hold borte fra varme (ovnsplater, komfyrer, mikrobølgeovner)
Redskaper av rustfritt stål kan vaskes for hånd eller i
oppvaskmaskin.
Redskaper som ikke er av rustfritt stål (belagt) bør kun vaskes for
hånd og tørkes grundig.
Vaskes for hånd, tørkes grundig.
Service og kundetjeneste
Hvis ledningen er skadet, må den, av sikkerhetsmessige grunner,
erstattes av
eller en autorisert
KENWOOD
Hvis du trenger hjelp til å:
bruke maskinen
utføre vedlikehold eller reparasjon
ta kontakt med din forhandler.
ved førstegangsbruk. Dette er normalt
-reparatør.
KENWOOD
104

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KM030 Series

This manual is also suitable for:

Major km040 series