Download  Print this page

Podprti / Vhod Podprti Program; Self Diagnosis; Software Upgrade - Samsung series 5 User Manual

Hide thumbs
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

Advertisement

Table of Contents
Podprti / Vhod
Podprti program

Self Diagnosis

Picture Test
Če menite, da imate težave s sliko, izvedite preskus slike. Oglejte si barvni vzorec na zaslonu, da preverite, ali težava še vedno
obstaja.
Na zaslonu se prikaže
N
Če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite Yes.
Če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite No.
Yes
: Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč pokličite Samsungov klicni center.
No
: Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik
za zunanjo napravo.
Sound Test
Če menite, da imate težave s sliko, izvedite preskus slike.
Oglejte si barvni vzorec na zaslonu, da preverite, ali težava še vedno obstaja.
Na zaslonu se prikaže
N
Če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite Yes.
Če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite No.
Yes
: Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč pokličite Samsungov klicni center.
No
: Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik
za zunanjo napravo.
Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred izvedbo preskusa zvoka preverite, ali je možnost
N
zvoka nastavljena na TV speaker.
Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost
N
izklopljen s pritiskom gumba M MUTE.
Signal Strength
(samo pri digitalnih kanalih)
Lahko prilagodite anteno, da izboljšate sprejem digitalnih kanalov, ki so na voljo.
Če merilnik jakosti signalov kaže, da je signal šibek, fizično prilagodite anteno, da povečate jakost signalov. Nadaljujte s
N
prilagajanjem antene, dokler ne najdete najboljšega položaja z najmočnejšim signalom.

Software Upgrade

Da bi bil izdelek opremljen z najnovejšimi funkcijami digitalne televizije, so nadgradnje programske opreme redno oddajane kot del
običajnega televizijskega signala. Televizor samodejno zazna take signale in prikaže obvestilo o nadgradnji programske opreme.
Imate možnost namestitve nadgradnje.
By USB
Pogon USB, na katerem je nadgradnja vdelane programske opreme, vstavite v televizor. Pazite, da med posodobitvijo ne odklopite
napajanja ali odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil
in znova vklopil. Po končani nadgradnji preverite različico vdelane programske opreme. Ko je programska oprema nadgrajena, se
uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnejo na privzete (tovarniške) vrednosti.
By Channel
Nadgradnja programske opreme z uporabo oddajnega signala.
Če med časom prenosa programske opreme izberete to funkcijo, zaženete iskanje in
N
prenos razpoložljive programske opreme.
Koliko časa se prenaša programska oprema, je odvisno od stanja signala.
N
Standby Mode Upgrade
Da nadaljujete nadgradnjo programske opreme z vklopljenim glavnim napajanjem,
s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite On. 45 minut po preklopu v stanje pripravljenosti se
samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje izdelka vklopljeno notranje, lahko
zaslon rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske
opreme ne dokonča.
Does the problem still exist with this test photo?.
Does the problem still exist with this test photo?.
Slovenščina - 26
Speaker Select nastavljena na External Speaker ali če je bil zvok
Speaker Select v meniju
Stranska plošča televizorja
Pogon USB
se nadaljuje ...

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Samsung series 5

   Related Manuals for Samsung series 5

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: