Download Print this page

Suomi - Kenwood SKM100 series User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
ennen kuin ryhdyt käyttämään
tätä Kenwood-kodinkonetta
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä
G
ne myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja
G
mahdolliset tarrat.
turvallisuus
Käytä aina suodatinta. Älä koskaan
G
täytä liian täyteen, sillä kiehuva vesi
saattaa roiskua yli.
Vältä kaataessasi nokasta ulos
G
tulevaa höyryä ja kannesta tai nokan
alueelta ulos tulevaa höyryä laitetta
täyttäessäsi.
Varoitus: keittimen metallinen runko
G
kuumentuu käytön aikana.
Älä koskaan anna johdon roikkua
G
paikassa, jossa lapsi voi tarttua
siihen.
Irrota keittimen pistotulppa
G
pistorasiasta, jos keitin ei ole
käytössä.
Älä koskaan laita keitintä, pohjaa,
G
liitäntäjohtoa tai pistoketta
nesteeseen.
Älä koskaan käytä vaurioitunutta
G
laitetta. Tarkistuta ja korjaa se: katso
kohdasta 'huolto'.
Varoitus: Keitintä ei saa käyttää
G
kaltevalla pinnalla.
Käytä vain toimitettua pohjaa, ja pidä
G
se puhtaana ja kuivana.
Varmista, että kansi on kunnolla
G
paikallaan ennen kuin keitin
kytketään päälle.
Varoitus: veden kiehuessa älä avaa
G
kantta.
Varmista, että keitin on pois päältä
G
ennen kuin nostat sitä ja kaadat
vettä.
Siirrä keitin pois pohjan päältä ennen
G
sen täyttämistä tai keitetyn veden
kaatamista.
Älä koskaan laita keitintä
G
keittolevyjen päälle tai niiden
läheisyyteen.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
G
veden keittämiseen.

Suomi

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
G
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
ei ole täysin normaalia vastaavat
fyysiset tai henkiset ominaisuudet
(mukaan lukien lapset), jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
ei ole opastanut heitä käyttämään
laitetta tai jos heitä ei valvota.
Lapsia tulee pitää silmällä sen
G
varmistamiseksi, että he eivät leiki
laitteella.
Käytä laitetta ainoastaan sille
G
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
ennen sähköverkkoon
kytkentää
Varmista, että sähkön syöttö vastaa
G
keittimen alla olevia arvoja.
Tämä laite täyttää
G
sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan EU-direktiivin
2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvia materiaaleja säätelevän EU-
määräyksen 1935/2004 vaatimukset.
ennen ensimmäistä käyttöä
1 Kierrä ylimääräinen johto virtatason
pohjassa olevan kannattimen
ympärille.
2 Täytä kohtaan 'MAX' asti, kiehauta ja
kaada sitten vesi pois. Toista 2–3
kertaa.
kuvien selitykset
nokka
kansi
veden korkeusmittari
virtakytkin ja merkkivalo
pohjaosa 360°
johdonkierto
suodatin
35

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SKM100 series

This manual is also suitable for:

Skm110 seriesSjm100 seriesSjm110 series