Download  Print this page

Magyar - Kenwood BM250 Manual

Hide thumbs

Advertisement

A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek.
a Kenwood-készülék használata előtt
Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze
meg későbbi felhasználásra!
Távolítson el minden csomagolást és címkét.
biztonság
Ne érintse a forró felületeket. A hozzáférhető felületek
a használat során felforrósodhatnak. Mindig viseljen
fogókesztyűt, amikor kiveszi a forró kenyérsütő
formát.
A sütőkamra szennyeződésének elkerülése
érdekében, mindig vegye ki a kenyérsütő formát,
mielőtt beletenné a hozzávalókat. A fűtőelemre kerülő
anyagok megégnek és füstölögnek.
Ne használja ezt a készüléket, ha a tápkábel
láthatóan megsérült, vagy ha véletlenül leejtették.
Ne merítse a készüléket, a tápkábelt vagy a
csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
Mindig húzza ki a készüléket használat után,
alkatrészek fel- vagy leszerelése, vagy tisztítás előtt.
Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon a munkafelület
pereméről, vagy hogy forró felületekkel érintkezzen,
például gáz- vagy elektromos tűzhellyel.
Ezt a készüléket csak sima, hőálló felületen szabad
használni.
Ne nyúljon a sütőkamrába, miután kivette a
kenyérsütő formát, mivel az nagyon forró.
Ne érintse meg a kenyérsütő mozgó alkatrészeit.
Ne lépje túl a megadott maximális mennyiséget (1
kg), mivel az a kenyérsütő túlterheléséhez vezethet.
Ne helyezze a kenyérsütőt közvetlen napfényre, forró
készülékek mellé vagy huzatos helyre. Ezek mind
befolyásolhatják a kenyérsütő belső hőmérsékletét,
ami tönkreteheti a végeredményt.
Ne használja a készüléket a szabadban.
Ne működtesse a kenyérsütőt üresen, mivel ez súlyos
károsodáshoz vezethet.
Ne használja a kenyérsütőt anyagok vagy eszközök
tárolására.
Ne fedje le a fedél gőz-nyílásait, és működtetés
közben biztosítson megfelelő szellőzést a kenyérsütő
körül.
A készüléket nem üzemeltethetik olyan személyek (a
gyermekeket is beleértve), akik mozgásukban,
érzékszerveik tekintetében vagy mentális téren
korlátozottak, illetve amennyiben nem rendelkeznek
kellő hozzáértéssel vagy tapasztalattal, kivéve ha egy,
a biztonságukért felelősséget vállaló személy a

Magyar

készülék használatát felügyeli, vagy arra vonatkozóan
utasításokkal látta el őket.
A gyermekekre figyelni kell, nehogy a készülékkel
játsszanak.
A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal
felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen
használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem
tartják be.
csatlakoztatás előtt
Ellenőrizze, hogy áramforrása megfelel-e a
kenyérsütő alján feltüntetettnek.
Ez a készülék megfelel az Európai Gazdasági
Közösség 89/336/EEC Direktívájának.
mielőtt először készítene kenyeret a készülékkel
Mosson el minden alkatrészt (lásd karbantartás és
tisztítás).
jelmagyarázat
fedél pereme
figyelőablak
fűtőelem
kenyérsütő forma füle
dagasztó
hajtótengely
áttétel
be/ki kapcsoló
mérőpohár
kettős mérőkanál: 1 tk és 1 ek
vezérlő panel
kijelző ablak
időzítés jelző
program állapot kijelző
kenyérhéj színjelzők (világos, közepes, sötét, gyors)
késleltető időzítő gombok
kenyérméret gomb
start/stop gomb
gyors sütés gomb
kenyérhéj színe gomb
menü gomb
kenyérméret jelzők
47

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bm256