Download  Print this page

Türkçe - Kenwood BM250 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Kenwood cihazınızı kullanmadan önce
Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki
kullanımlar için saklayın.
Tüm ambalaj mazemelerini ve etiketleri çıkartın.
güvenlik
Sıcak yüzeylere dokunmayın.. Erişilebilir yüzeyler
kullanım sırasında sıcak olabilir. Sıcak ekmek tavasını
çıkartmak için her zaman fırın eldiveni kullanın.
Fırın odası içine dökülmeyi önlemek için, malzemeleri
eklemeden önce ekmek tavasını makinenin içinden
çıkartın. Isıtıcı elemanlar üzerine dökülecek
malzemeler yanarak duman oluşturabilir.
Elektrik kablosunda gözle görülebilir bir hasar varsa
veya cihaz kazara düştüyse bu cihazı kesinlikle
kullanmayın.
Bu cihazı, elektrik kablosunu veya fişini suya veya
başka bir sıvıya asla batırmayın.
Kullanımdan sonra, parça takmadan veya
çıkartmadan önce ya da temizlikten önce daima fişini
çekin.
Elektrik kablosunun çalışma yüzeyine temas etmesine
izin vermeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
Bu cihaz sadece ısı rezistanslı düz bir yüzeyde
kullanılmalıdır.
Ekmek tavası çıkartıldıktan sonra ellerinizi fırın
odasının içine sokmayın, .oda çok sıcak olacaktır.
Ekmek Pişirici içindeki hareketli parçalara
dokunmayın.
Belirtilen maksimum kapasiteyi (1 kg) aşmayın, bunun
aşılması Ekmek Pişiricinin aşırı yüklenmesine sebep
olabilir.
Ekmek Pişiriciyi direkt güneş ışığı altına, sıcak
cihazların veya havalandırma.yakınına yerleştirmeyin.
Bunların tümü fırının iç ısısını etkileyerek sonuçların
istenilen şekilde olmamasına sebep olabilir.
Cihazı dış mekanlarda kullanmayın.
Ekmek Pişiriciyi boş iken çalıştırmayın, ciddi hasar
görebilir.
Fırın odasını saklama kabı olarak kullanmayın.
Kapaktaki buhar deliklerini kapatmayın ve çalışma
sırasında ekmek pişirici etrafında yeterli havalandırma
olmasını sağlayın.
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında
olmayan fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kişiler
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı hakkında açıklama
almamış kişiler ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Türkçe
Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının
olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara
uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
fişe takmadan önce
Elektrik kaynağınızın Ekmek Pişiricinin alt tarafında
gösterilenle aynı olduğuna emin olun.
Bu makina Avrupa Ekonomik Topluluğu Direktifi
89/336/EEC uyumludur.
ekmek pişiricinizin ilk kullanımından önce
Tüm parçaları yıkayın (bkz bakım ve temizlik).
bölümler
kapak tutamağı
izleme penceresi
ısıtıcı eleman
ekmek tavası tutamağı
yoğurucu
tahrik mili
tahrik bağlantısı
açma/kapatma anahtarı
ölçü kabı
çift taraflı ölçü kaşığı 1çaykaşığı & 1yemekkaşığı
kontrol paneli
gösterme penceresi
zamanlayıcı göstergesi
program durum göstergesi
kabuk renk göstergeleri (açık, orta, koyu, hızlı)
gecikme zamanlayıcı düğmeleri
somun ebat düğmesi
başlat/durdur düğmesi
hızlı pişirme düğmesi
kabuk rengi düğmesi
menü düğmesi
somun ebat göstergeleri
27

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bm256