Download Table of Contents Print this page
Honeywell CS10XE Owner's Manual

Honeywell CS10XE Owner's Manual

Portable evaporative air cooler
Hide thumbs Also See for CS10XE:

Advertisement

Available languages

Available languages

0.5
M
4
H
L
1
2
S
COOL/ION
SWING
POWER
TIMER
SPEED
For product inquiries or support / W przypadku pytań dotyczących urządzenia lub w
CUSTOMER SUPPORT / BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
serwis@duraterm.pl
Tel. + 48 23 662 4904
Zapoznaj się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem urządzenia
Voltage rating / Napięcie znamionowe: 220~240V ~ 50Hz
celu uzyskania wsparcia technicznego prosimy skontaktować się z:
Portable Evaporative Air Cooler
Przenośny Klimator Parowy
OWNER'S MANUAL
Read and save these instructions before use
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Model / Model: CS10XE
Power rating / Moc znamionowa: 100W
www.honeywellaircoolers.com
Wyprodukowano w Chinach
for Indoor Use
Wewnętrzny
www.duraterm.pl
Made in China

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Honeywell CS10XE

 • Page 1 SPEED INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapoznaj się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem urządzenia Model / Model: CS10XE Power rating / Moc znamionowa: 100W Voltage rating / Napięcie znamionowe: 220~240V ~ 50Hz For product inquiries or support / W przypadku pytań dotyczących urządzenia lub w celu uzyskania wsparcia technicznego prosimy skontaktować...
 • Page 2: Quick Start Guide

  QUICK START GUIDE Fill with water and plug into a standard power outlet. Note: Please make sure the household power voltage matches the product specifications. Place near an open door or window. Note : Evaporative air cooler requires cross ventilation. Turn ON and enjoy the cooling breeze.
 • Page 3: Table Of Contents

  INDEX Read all instructions carefully before setting up and operating the unit, and please keep this instruction manual for future reference. This manual is designed to provide you with important information needed to setup, operate, maintain, and troubleshoot your cooler. Failure to follow these instructions may damage and/or impair its operation and void the warranty.
 • Page 4: Thank You

  THANK YOU Congratulations on your purchase of this versatile Honeywell Evaporative Air Cooler. For optimum cooling from your cooler, fill the water tank to maximum level and load ice inside the ice compartment before you turn on your air cooler.
 • Page 5: User Tips

  USER TIPS Energy Efficient, No Compressor Honeywell Evaporative Air Coolers are built to maximize energy efficiency and keep costs low. Warm air is drawn into the cooler through a dust and odor-reducing carbon filter and enters the Honeycomb Cooling Media. Water pumped from the tank pours over the Honeycomb Cooling Media.
 • Page 6 USER TIPS The recommended maximum relative humidity level is 60% or less, which allows a noticeable temperature decrease. The temperature decrease will be greater in drier climates because higher evaporation occurs when the humidity is low. The evaporative air cooler should not be used in enclosed spaces.
 • Page 7: Safety

  SAFETY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed: • Your cooler runs on 120 Volt AC, 60 Hz current. Check the household voltage to ensure it matches the appliance's rate 120V AC 60Hz specification.
 • Page 8 SAFETY • DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of the cooler, as this may void the warranty. • DO NOT cover the air inlet or outlet on the appliance as this COOL/ION SWING POWER may cause motor damage.
 • Page 9: Parts Description

  PARTS DESCRIPTION COOL/ION SWING POWER TIMER SPEED 9 Rear Grill 1 Display Screen 10 Water Fill Tray 2 Control Panel 11 Water Tank 3 Louvers 4 Front Grill 12 Rear Wheels 5 Front Castors 13 Carbon Filter 6 Handle 14 Water Level Indicator 7 Remote Control 15 Water Tank Lock Clip 8 Honeycomb Cooling Media...
 • Page 10: Use & Operation

  USE & OPERATION CONTROL PANEL COOL/ION SWING POWER TIMER SPEED Icons on LED Cool Swing Low speed Time delay set Medium speed High speed Power ON / OFF Sleep Ionizer...
 • Page 11: Function Buttons

  USE & OPERATION FUNCTION BUTTONS POWER Press the POWER button to turn the unit on. To turn the unit off, press the button again. The cooler will start automatically at medium speed. After a few seconds the speed will switch to low. SPEED Press the SPEED button repeatedly and the speed will change.
 • Page 12 USE & OPERATION SWING Press the SWING button. The indicator light will come on and the louvers will begin to move from right to left automatically. Manually adjust the horizontal louvers to change vertical airflow. LOUVER MOVEMENT UP-DOWN AIR FLOW To adjust the vertical direction of air flow, adjust the horizontal louvers located behind the front grill manually.
 • Page 13: Low Water Alarm Function

  USE & OPERATION LOW WATER ALARM FUNCTION The unit is equipped with a low water sensor. When water in the tank is below the minimum level, you will hear 10 beeps and the COOL LED indicator will flash continuously. At the same time the power to the pump inside the unit will be cut off to protect the life of the pump.
 • Page 14: Remote Control

  USE & OPERATION REMOTE CONTROL Power: On / Off Speed: Low / Medium / High / Sleep Cool: Pump ON / OFF Swing: Controls the motion of the louvers Timer: Controls timer function for automatic shut off Ion: Turn ON / OFF the Ionizer function NOTE •...
 • Page 15: Filling With Water

  USE & OPERATION FILLING WITH WATER Open the Water Fill Tray located at the back of the unit. The water tank of the unit holds up to 10 Litres of water. The Water Level display window is located on the side of the unit.
 • Page 16: Cleaning & Maintenance

  CLEANING & MAINTENANCE WARNING • Before cleaning the unit, switch it to the OFF position and remove the plug from the power socket. • To clean the outside, use a damp cloth to remove dirt and dust. • Never use corrosive elements or any chemicals to clean this product.
 • Page 17: Cleaning Filter/Honeycomb

  CLEANING & MAINTENANCE CLEANING THE CARBON FILTER AND HONEYCOMB COOLING MEDIA • The appliance is supplied with Carbon Filter & Honeycomb Cooling Media. • Always keep the Carbon Filter clean. You can wash the Carbon Filter at least twice a year or whenever you feel necessary.
 • Page 18: Troubleshooting Guide

  TROUBLESHOOTING GUIDE PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION No discharge of air Cord is not plugged in. Make sure power cord is plugged in and the supply switch is ON. Power is not ON. Turn the unit ON by pressing button on the control panel or remote control.
 • Page 19 TROUBLESHOOTING GUIDE PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION The unit does not respond Remote control batteries. Check batteries. Replace if needed. Try to operate using the control panel. Damaged Control Panel Try to activate the unit with the Remote Control. If the unit on unit.
 • Page 20: Technical Specifications

  TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL NO. CS10XE Voltage 220~240V Frequency 50Hz Ampere 0.43A 100 Watts Wattage 10 Litres Water Tank Capacity Cooling Media Honeycomb Product Dimension 344 (W) x 400(D) x 800(H) mm 8.4 kgs Net Weight ELECTRICAL WIRING DIAGRAM 220~240V AC 50Hz...
 • Page 21 INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA Wlej wod ę i podł ą cz wtyczk ę do standardowego gniazda elektrycznego. Uwaga: Upewnij się, że napięcie elektryczne w twoim domu jest zgodne ze specyfikacją produktu. Umie ść urz ą dzenie w pobli ż u otwartych drzwi lub okna.
 • Page 22 INDEKS Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania i zachowaj ją do dalszego wglądu. Instrukcja obsługi zawiera zestaw wskazówek dotyczą- cych uruchomienia, obsługi i konserwacji urządzenia oraz rozwiązywania problemów technicznych. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić...
 • Page 23: Dziękujemy

  DZIĘKUJEMY Gratulujemy zakupu uniwersalnego parowego klimatora chłodzącego firmy Honey- well. Aby zapewnić optymalne chłodzenie, należy napełnić zbiornik wodą oraz lodem (jeśli dostępny). Dzięki temu zwiększy się moc chłodząca urządzenia. UMIEJSCOWIENIE KLIMATORA - WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA (BARDZO WAŻNE) Umieść urządzenie w pobliżu otwartych drzwi lub okna. Upewnij się, że w pomieszc- zeniu jest odpowiednia wentylacja naturalna poprzez pozostawienie okna lub drzwi otwartych w w pobliżu klimatora.
 • Page 24: Wskazówki Dla Użytkowników

  WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW Oszczędność Energii, Brak Kompresora Parowe urządzenia chłodzące firmy Honeywell zaprojektowane są w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność energetyczną przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Ciepłe powietrze zasysane jest przez urządzenie przy pomocy filtra węglowego zatrzymującego kurz i wszelkie zanieczyszczenia, po czym przedostaje się do środka przez płytki ewapora- cyjne o strukturze plastra miodu.
 • Page 25 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW Zalecany maksymalny stopień wilgotności powietrza wynosi 60% lub mniej, co umożliwia zapewnienie zauważalnego spadku temperatury. Spadek temperatury będzie większy w przypadku bardziej suchego klimatu, ponieważ parowanie jest intensywniejsze, gdy wilgotność powietrza jest niska. Urządzenia nie powinno się stosować w zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji.
 • Page 26: Bezpieczeństwo

  BEZPIECZEŃSTWO Należy zapoznać się z następującymi informacjami: Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, należy przedsięwziąć zasadnicze środki ostrożnoś- • Parowe urządzenie chłodzące działa przy napięciu 220~240 V o częstotliwości 50 Hz. Należy sprawdzić 220~240V AC 50Hz zgodność wartości napięcia obecnego domowej sieci elektrycznej ze specyfikacją...
 • Page 27 BEZPIECZEŃSTWO NIE próbuj samodzielnie naprawiać jakichkolwiek mechanic- • znych lub elektrycznych elementów urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do unieważnienia gwarancji. NIE zakrywaj wlotu oraz wylotu powietrza, ponieważ może to • COOL/ION SWING doprowadzić do uszkodzenia silnika urządzenia. POWER TIMER SPEED NIE wolno dopuścić, aby jakiekolwiek przedmioty przedostały •...
 • Page 28: Opis Elementów

  OPIS ELEMENTÓW COOL/ION SWING POWER TIMER SPEED Ekran Tylny Gril Panel Kontrolny Właz Wlewu Wody Szczeliny Wentylacyjne Pojmnik z Wodą Przednia Siatka Kółka Tylne Kółka Filtr Węglowy Wskaźnik Poziomu Wody Uchwyt Blokada Zbiornika Wody Zdalne Sterowanie Przewód zasilający i wtyczka System Chłodzący Honeycomb Cooling Media...
 • Page 29: Zastosowanie I Korzystanie

  ZASTOSOWANIE I KORZYSTANIE PANEL STEROWANIA COOL/ION SWING POWER TIMER SPEED Ikony na LED Cool Swing Niska Prędkość Opóźnienie Startu Średnia Prędkość Wysoka Prędkość Lampka On/Off Wyłączenie Czasowe Jonizator...
 • Page 30: Przyciski Funkcyjne

  ZASTOSOWANIE I KORZYSTANIE PRZYCISKI FUNKCYJNE ZASILANIE Naciśnij przycisk POWER, aby uruchomić urządzenie. Po ponownym naciśnięciu przycisku urządzenie się wyłączy. Urządzenie początkowo uruchomi się na średnich obrotach. Po kilku sekundach wysokość obrotów zacznie się zmniejszać. PRĘDKOŚĆ Naciskając przycisk SPEED, zwiększasz prędkość. Wskaźnik świetlny pokaże wybraną...
 • Page 31 ZASTOSOWANIE I KORZYSTANIE PRZEŁĄCZNIK Naciśnij przycisk SWING. Zaświeci się lampka wskaźnika, a szczeliny wentylacyjne zaczną się poruszać automaty- cznie od prawej strony do lewej. Ustaw ręcznie wloty poziome, aby zmienić pionowy przepływ powietrza. RUCHOMA SIATKA PRZEPŁYW POWIETRZA GÓRA-DÓŁ Regulacja pionowego i poziomego kierunku przepływu powietrza, znajduje się...
 • Page 32: Alarm Niskiego Poziomu Wody I Umiejscowienie Urządzenia

  ZASTOSOWANIE I KORZYSTANIE FUNKCJA INFORMUJĄCA O NISKIM POZIOMIE WODY Urządzenie wyposażone jest w czujnik niskiego poziomu wody. Gdy poziom znajdującej się w zbiorniku wody obniży się do wartości minimalnej, będzie można usłyszeć dźwięk w postaci 10 sygnałów, a lampka przy przycisku COOL zacznie nieprzerwanie migać.
 • Page 33: Zdalne Sterowanie

  ZASTOSOWANIE I KORZYSTANIE ZDALNE STEROWANIE Zasilanie : Włącz/ Wyłącz Prędkość : Niska / Średnia / Wysoka / Sen Chłodzenie : Pompa Włącz / Wyłącz Swing : sterowanie pionowymi kratkami wentylacyjnymi Timer : funkcja programowania czasu w celu automatycznego wyłączenia : Włączanie/wyłączanie funkcji jonizacji UWAGA •...
 • Page 34: Napełnianie Zbiornika Wodą

  ZASTOSOWANIE I KORZYSTANIE NAPEŁNIANIE POJEMNIKA Z WODĄ Otwórz pokrywę pojemnika z wodą, który mieści się z przodu urządzenia. Pojemność pojemnika to 10 litrów. Okno wskaźnika poziomu wody znajduje się z przodu urządzenia. Napełnij pojemnik jeżeli poziom wody jest niski. Nie napełniaj pojemnika powyżej maksymalnego poziomu wody.
 • Page 35: Czyszczenie I Konserwacja

  CZYSZCZENIE & KONSERWACJA UWAGA Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyłącz zasilanie • (pozycja OFF) oraz odłącz wtyczkę od gniazda elektrycznego. Do czyszczenia zewnętrznych elementów należy stosować • wilgotną szmatkę. Nigdy nie powinno się korzystać z ostrych przedmiotów lub • produktów chemicznych podczas czyszczenia urządzenia. Podczas przerw w korzystaniu urządzenie należy przechowywać...
 • Page 36 CZYSZCZENIE & KONSERWACJA CZYSZCZENIE FILTRA ORAZ SYSTEMU HONEYCOMB COOLING MEDIA Urządzenie wyposażone jest w filtr węglowy oraz system • honeycomb cooling media. Zawsze utrzymuj filtr w czystości. Należy myć filtr co najmniej • dwa razy w roku lub kiedy uznasz to za stosowne. •...
 • Page 37: Rozwiązywanie Problemów

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Upewnij się, że przewód jest Brak przepływu powietrza. Przewód nie jest podłączony. podłączony do gniazda elektry- cznego, a włącznik umieszczony w pozycji ON. Brak zasilania. Uruchom urządzenie przy pomocy przycisku ON znajdującego się na na panelu sterowania.
 • Page 38 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Urządzenie nie odpowiada. Baterie do pilota zdalnego Sprawdź baterie i wymień je w sterowania. razie konieczności. Korzystaj z panelu sterowania, gdy baterie w pilocie się wyczerpią. Uszkodzenie panelu Spróbuj uruchomić dowolną kontrolnego. funkcję za pomocą pilota. Jeśli urządzenie reaguje na pilota zdalnego sterowania, a podczas stosowania panelu...
 • Page 39: Specyfikacja Techniczna

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR MODELU CS10XE Napięcie 220~240V Częstotliwość 50Hz Natężenie 0.43A 100 Watts 10 Litrów Pojemność zbiornika na wodę System Chłodząc Płytki Ewaporacyjne Wymiary produktu 344 (W) x 400(D) x 800(H) mm 8,4 kgs Waga netto SCHEMAT OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 220~240V AC 50Hz...
 • Page 40 Styczeń 2014 © 2014 AirTek Int’l Corp. Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znak handlowy The Honeywell stosuje się na podstawie licencji od Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. nie składa żadnych innych oświadczeń, ani nie udziela gwarancji dla tego produktu.

Table of Contents