Download  Print this page

Καθαρισµός Και Συντήρηση; Προστασία Του Περιβάλλοντος - Black & Decker wjd225 Manual

Hide thumbs

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Απορρίψτε το νερό.
Επαναλάβετε τη διαδικασία γεµίσµατος και απόρριψης
για µια ακόµη φορά.
Γεµίστε τη δεξαµενή νερού (4), η κανάτα φίλτρου (6)
είναι τώρα έτοιµη να τη χρησιµοποιήσετε.
∆είκτης διάρκειας ζωής του στοιχείου φίλτρου (εικ. Ε)
Ο δείκτης διάρκειας ζωής του στοιχείου φίλτρου (3) θα
σας υπενθυµίσει πότε πρέπει να αλλάξετε το στοιχείο
φίλτρου (5).
Σηµείωση: Συνιστάται να αλλάζετε το στοιχείο φίλτρου
κάθε τέσσερις εβδοµάδες.
Για να µηδενίσετε το δείκτη διάρκειας ζωής του στοιχείου (3):
Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί µηδενισµού
(8) για πέντε δευτερόλεπτα και απελευθερώστε το.
Η οθόνη θα δείξει 30. Η ένδειξη αυτή θα εξαφανιστεί
µετά από 9 δευτερόλεπτα και θα ξεκινήσει ο µετρητής.
Για να ελέγξετε τον υπολοιπόµενο χρόνο ζωής του
στοιχείου του φίλτρου, πιέστε στιγµιαία το κουµπί
µηδενισµού (8).
Προειδοποίηση! Μην πιέσετε το κουµπί µηδενισµού
παρατεταµένα διότι έτσι θα µηδενιστεί ο µετρητής.
Αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου (5) όταν η ένδειξη
στην οθόνη φτάσει στο 0 και αρχίσει να αναβοσβήνει
συνεχώς.
Αλλάξτε το στοιχείο του φίλτρου (εικ. A - D)
Η βέλτιστη διάρκεια ζωής του στοιχείου φίλτρου είναι 130
λίτρα, το οποίο σηµαίνει περίπου 4 εβδοµάδες ζωής για µια
οικογένεια που βρίσκεται σε περιοχή µε σκληρό νερό.
Αφαιρέστε το καπάκι (2).
Βγάλτε τη δεξαµενή νερού (4) από την κανάτα
φίλτρου (6).
Γυρίστε το στοιχείο φίλτρου (5) αριστερόστροφα ώστε
να το ελευθερώσετε από τη δεξαµενή νερού (4).
Απορρίψετε το στοιχείο φίλτρου (5).
Εάν η στεγανοποίηση (7) βγει ενώ βγάζετε το στοιχείο
φίλτρου (5), επανατοποθετήστε τη στεγανοποίηση (7)
πάνω στα πτερύγια στο κάτω µέρος της δεξαµενής
νερού (4).
Προετοιµάστε και εισάγετε ένα νέο στοιχείο φίλτρου
TM
Aqua Optima
(5).
Αντικατασταση των µπαταριών (εικ. F, G και H)
Προειδοποίηση! Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες CR1220.
Αφαιρέστε το καπάκι (2).
Γυρίστε το καπάκι ανάποδα για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο κάλυµµα της υποδοχής µπαταριών (8)
(εικ. F).
Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυµµα υποδοχής
µπαταριών (9) για να έχετε πρόσβαση στις δύο
µπαταρίες.
12
Αφαιρέστε την πλακέτα κυκλώµατος µαζί µε τις
µπαταρίες από την υποδοχή των µπαταριών (8) (εικ. G).
Σπρώξτε τις µπαταρίες (10) να βγουν από τα κλιπ
τους (11).
Τοποθετήστε δύο ανταλλακτικές µπαταρίες (10) στα
κλιπ µπαταριών (11), βεβαιωθείτε ότι ταιριάζετε το (+)
θετικό άκρο της µπαταρίας ώστε να βρίσκεται επάνω
(εικ. G).
Τοποθετήστε την πλακέτα κυκλώµατος µαζί µε τις
µπαταρίες στην υποδοχή των µπαταριών (8) (εικ. H).
Τοποθετήστε το κάλυµµα της θήκης των µπαταριών (7),
βεβαιωθείτε ότι έχει κουµπώσει καλά στη θέση του.
Επανατοποθετήστε το καπάκι (2).
Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση είναι στη
θέση της πριν κλείσετε το κάλυµµα (9).
Καθαρισµός και συντήρηση
Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη δεξαµενή νερού, την
κανάτα φίλτρου, το καπάκι και τη στεγανοποίηση.
Προειδοποίηση! Μη χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε υγρό
καθαρισµού ή οτιδήποτε άλλο που µπορεί να µολύνει
το νερό.
Προειδοποίηση! Μη χρησιµοποιείτε τυχόν σκληρά
ή αποξεστικά καθαριστικά µέσα ή διαλυτικά.
Πλύνετε όλα τα µέρη µε το χέρι, ξεπλύνετε µε καθαρό
νερό και στεγνώστε πολύ καλά.
Προστασία του περιβάλλοντος
Επιλεκτική περισυλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα κοινά οικιακά
απορρίµµατα.
Εάν κάποια µέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας Black &
Decker χρειάζεται αντικατάσταση, ή ότι δεν το χρειάζεστε
άλλο, µην το απορρίψετε µαζί µε τα κοινά οικιακά
απορρίµµατα αλλά κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιµο για
ανεξάρτητη αποκοµιδή.
Η ανεξάρτητη συλλογή των µεταχειρισµένων
προϊόντων και των υλικών συσκευασίας δίνει
τη δυνατότητα ανακύκλωσης και
επαναχρησιµοποίησης των υλικών. Με την
επαναχρησιµοποίηση των ανακυκλωµένων υλικών
αποτρέπεται η µόλυνση του περιβάλλοντος και µειώνεται
η ζήτηση πρώτων υλών.
Οι κανονισµοί που ισχύουν στην περιοχή σας ενδέχεται να
προβλέπουν την επιλεκτική περισυλλογή των ηλεκτρικών
συσκευών που προέρχονται από νοικοκυριά σε κρατικές
εγκαταστάσεις ή από τον έµπορο όταν αγοράσετε ένα
καινούργιο προϊόν.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker wjd225